37 001 * : פנינה, רוזנבלום, רוזנבלום  37 2 * : ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 3 * : ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 4 * : ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 5 * : ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 6 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 7 * : ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 8 * : משה, נוי, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 9 * : משה, נוי, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 10 * : משה, נוי, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 11 * : לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 12 * : לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 13 * : לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 14 * : לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 15 * : לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 16 * : לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 17 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 18 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 19 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 20 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 21 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 22 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 23 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 24 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 25 * : לימור, לבנת, ילדים, רקדנים, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 26 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 27 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 28 * : משה, דץ, אורנה, דץ, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 29 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 30 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 31 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 32 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 33 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 34 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 35 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 36 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 37 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 38 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 39 *  37 41 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 42 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 43 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 44 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 45 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 46 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 47 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 48 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 49 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 50 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 51 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 52 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 53 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 54 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 55 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 56 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 57 * : דן, שילון, לימור, לבנת, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 58 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, שילון  37 59 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, שילון  37 60 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, שילון  37 61 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 62 * : רשת, ספורט, ספורט  37 63 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 64 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 65 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 66 * : פלאטו, שרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 67 * : פלאטו, שרון, שרון  37 68 * : בני, כרמלי, דן, שילון, שילוןילדים, רקדנים, בני, כרמלי, דן, שילון, שילון  37 69 * : ילדים, רקדנים, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 70 * : רשת, ספורט, ספורט  37 71 * : רשת, ספורט, ספורט  37 72 * : רשת, ספורט, ספורט  37 73 * : רשת, ספורט, ספורט 
37 74 * : ילדים, רקדנים, בני, כרמלי, דן, שילון, שילון  37 75 * : ילדים, רקדנים, בני, כרמלי, דן, שילון, שילון  37 76 * : ילדים, רקדנים, בני, כרמלי, דן, שילון, שילון  37 77 * : דפנה, שילון, מדליקה, חנוכיה, חנוכיה 
37 78 * : דפנה, שילון, מדליקה, חנוכיה, חנוכיה  37 79 * : דפנה, שילון, שילון  37 80 * : דפנה, שילון, שילון  37 81 * : דפנה, שילון, שילון 
37 82 * : דפנה, שילון, שילון  37 83 * : מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  37 84 * : מירי, שילון, ציביון, ריקי, אריאלי, דן, שילון, שילון  37 85 * : דפנה, שילון, שילון 
37 86 * : דפנה, שילון, שילון  37 87 * : דפנה, שילון, שילון  37 88 * : מירי, שילון, ציביון, דפנה, שילון, שילון  37 89 * : דן, שילון, אורנה, דץ, דץ 
37 90 * : דן, שילון, אורנה, דץ, דץ  37 91 * : אולפני, רשת, רשת  37 92 * : אולפני, רשת, רשת  37 93 * : אולפני, רשת, רשת 
37 95 * : זמל, זמל  37 96 * : זמל, זמל  37 97 * : זמל, זמל  37 98 * : עדי, שילון, דפנה, שילון, במעגל, במעגל 
37 99 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 100 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 101 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 102 * : ילד, עובדי, רשת, רשת 
37 103 * : ילד, עובדי, רשת, רשת  37 104 * : עדי, שילון, דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 105 * : עדי, שילון, דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 106 * : עדי, שילון, דפנה, שילון, במעגל, במעגל 
37 107 * : עדי, שילון, דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 108 * : עדי, שילון, דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 109 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 110 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל 
37 111 * : עדי, שילון, במעגל, במעגל  37 112 * : זמל, עובדי, רשת, רשת  37 113 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 114 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל 
37 115 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 116 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 117 * : דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 118 * : מירי, שילון, ציביון, עמי, גניגר, גניגר 
37 119 * : רפי, ויסלר, עובדי, רשת, רשת  37 120 * : רפי, ויסלר, עובדי, רשת, רשת  37 121 *  37 122 * 
37 123 * : עדי, שילון, דפנה, שילון, במעגל, במעגל  37 124 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 125 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 126 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 127 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 128 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 129 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 130 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 131 * : משה, שגיב, פרח, רותם, בני, כרמלי, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 132 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 133 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 134 * : ספי, ריבלין, אברהם, דשא, פשנל, רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 135 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 136 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 137 * : רובי, ריבלין, אלדד, זיו, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 138 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 139 * : בני, כרמלי, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 140 * : עובדי, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 141 * : יאיר, גרבוז, רובי, ריבלין, אלדד, זיו, זיו  37 142 * : דלית, קורל, שלמה, אורבך, אורבך 
37 143 * : דלית, קורל, בני, כרמלי, כרמלי  37 144 * : דלית, קורל, בני, כרמלי, כרמלי  37 145 * : משה, שגיב, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 146 * : משה, שגיב, רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 147 * : יאיר, ניצני, יאיר, גרבוז, גרבוז  37 148 * : ליאורה, לנדאו, יגאל, שילון, שילון  37 149 * : ליאורה, לנדאו, יגאל, שילון, שילון  37 150 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 151 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 152 * : רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 153 * : שולה, שפיגל, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 154 * : בני, כרמלי, רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 155 * : בני, כרמלי, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 156 * : ירדנה, הראל, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 157 * : יאיר, ניצני, ירדנה, הראל, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 158 * : יאיר, ניצני, אברהם, דשא, פשנל, רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 159 * : יאיר, ניצני, יאיר, גרבוז, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 160 * : דלית, קורל, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 161 * : דניאלה, שמי, רובי, ריבלין, יאיר, ניצני, יאיר, גרבוז, רשת, גני, התערוכה, התערוכה  37 162 * : ליאורה, לנדאו, רשת, גני, התערוכה, התערוכה 
37 163 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 164 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 165 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 166 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 167 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 168 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 169 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 170 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 171 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 172 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 173 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 174 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 175 * : רינה, פושקרנה, יוסי, שריד, זובין, מאטה, גבי, שדה, דודו, פישר, יבנגני, שפופלוב, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 176 * : יוסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 177 * : יוסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 178 * : יוסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 179 * : וסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 180 * : יוסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 181 * : יוסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 182 * : יוסי, שריד, זובין, מאטה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 183 * : יוסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 184 * : יוסי, שריד, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 185 * : יבנגני, שפופלוב, שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 186 * : שלמה, להט, צ'יץ', זובין, מאטה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
37 187 * : יבנגני, שפופלוב, מנדי, רודן, זובין, מאטה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 188 * : יבנגני, שפופלוב, מנדי, רודן, זובין, מאטה, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  37 189 * : זובין, מאטה, מאטה  37 190 * : זובין, מאטה, מאטה 
37 191 * : איריס, זמל, זובין, מאטה, מאטה  37 192 * : איריס, זמל, זובין, מאטה, מאטה  37 193 * : זובין, מאטה, מאטה  37 194 * : מירי, שילון, ציביון, ציביון 
37 195 * : זובין, מאטה, מאטה  37 196 * : רינה, פושקרנה, זובין, מאטה, מאטה  37 197 * : זובין, מאטה, מאטה  37 198 * : דן, שילון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ, עובדי, רשת, רשת 
37 199 * : דן, שילון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ, עובדי, רשת, רשת  37 200 * : דן, שילון, זובין, מאטה, שלמה, להט, צ'יץ, עובדי, רשת, רשת  37 201 * : מירי, שילון, ציביון, עמי, גניגר, גניגר  37 202 * : מירי, שילון, ציביון, עמי, גניגר, גניגר 
37 203 * : ירדנה, הראל, אלי, ארן, ארן  37 204 * : ירדנה, הראל, אלי, ארן, ארן  37 205 * : דן, שילון, אורנה, דץ, דץ  37 206 * : דן, שילון, אורנה, דץ, דץ 
37 207 * : דן, שילון, אורנה, דץ, דץ  37 208 * : ירדנה, הראל, אלי, ארן, ארן  37 209 * : שמואל, פלאטו, שרון, שרון  37 210 * : דפנה, שילון, עדי, שילון, במעגל, במעגל