36 001 * : דפנה, שילון, שילון  36 2 * : דן, שילון, מירי, שילון, צביון, דפנה, שילון, שילון  36 3 * : דן, שילון, חנן, גולדבלט, דפנה, שילון, שילון  36 4 * : דן, שילון, דפנה, שילון, שילון 
36 5 * : חנן, גולדבלט, יצחק, זיקו, גרציאני, גרציאני  36 6 * : דפנה, שילון, שילון  36 7 * : שמואל, אוקון, נחושתן, מירי, שילון, צביון, דפנה, שילון, שילון  36 9 * : מירי, שילון, צביון, צביון 
36 10 * : דן, שילון, דפנה, שילון, שילון  36 11 * : מוטלה, מרדכי, שפיגלר, שרון, קרני, קרני  36 12 * : משה, ארנס, ארנס  36 13 * : חנן, גולדבלט, יצחק, זיקו, גרציאני, גרציאני 
36 14 * : אריק, סיניי, סיניי  36 15 * : דן, שילון, חנן, גולדבלט, גולדבלט  36 16 * : דן, שילון, חנן, גולדבלט, גולדבלט  36 17 * : דן, שילון, חנן, גולדבלט, גולדבלט 
36 18 * : דן, שילון, חנן, גולדבלט, גולדבלט  36 19 * : דן, שילון, חנן, גולדבלט, גולדבלט  36 20 * : דן, שילון, חנן, גולדבלט, גולדבלט  36 21 * : דן, שילון, משה, ארנס, ארנס 
36 22 * : דן, שילון, משה, ארנס, ארנס  36 23 * : דן, שילון, משה, ארנס, ארנס  36 24 * : אריק, סיניי, משה, ארנס, יצחק, זיקו, גרציאני, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 25 * : חנן, גולדבלט, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 26 * : חנן, גולדבלט, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 27 * : חנן, גולדבלט, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 28 * : דן, שילון, משה, ארנס, ארנס  36 29 * : דן, שילון, שילון 
36 30 * : דן, שילון, שילון  36 31 * : דן, שילון, משה, ארנס, ארנס  36 32 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 33 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 34 * : חנן, גולדבלט, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 35 * : חנן, גולדבלט, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 36 * : חנן, גולדבלט, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 37 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 38 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 39 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 40 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 41 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 42 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 43 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 44 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 45 * : אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
36 46 * : אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  36 47 * : אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  36 48 * : ענת, וקסמן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים  36 49 * : ענת, וקסמן, יגאל, שילון, אלי, יצפאן, פיספוסים, פיספוסים 
36 50 * : יהורם, גאון, גאון  36 51 * : יהורם, גאון, גאון  36 52 * : עובדי, רשת, ילדה, קטנה, קטנה  36 53 * : עובדי, רשת, ילדה, קטנה, קטנה 
36 54 * : עובדי, רשת, ילדה, קטנה, קטנה  36 55 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 56 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 57 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 58 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 59 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 60 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 61 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 62 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 63 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 64 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 65 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 66 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 67 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 68 * : יהורם, גאון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 69 * : יהורם, גאון, גאון 
36 70 * : יהורם, גאון, גאון  36 71 * : יהורם, גאון, גאון  36 72 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 73 * : יצחק, רבין, אריאלה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר 
36 74 *  36 75 *  36 76 *  36 77 * : יצחק, רבין, דן, שילון, שילון 
36 78 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג  36 79 * : יצחק, רבין, אריאלה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  36 80 * : נהג, יצחק, רבין  36 81 * 
36 82 *  36 83 * : דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 84 * : דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 85 * : דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני 
36 86 * : יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 87 * : דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 88 * : לאה, רבין, רבין  36 89 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 90 * : יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 91 * : דניאלה, שמי, יצחק, רבין, אפרים, קישון  36 92 * : שמעון, שבס, שבס  36 93 * : שמעון, שבס, שבס 
36 94 * : יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 95 * : יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 96 * : יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 97 * : יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני 
36 98 * : יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 99 * : מנדי, רודן, גשש, חיוור, יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 100 * : מנדי, רודן, גשש, חיוור, יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 101 * : מנדי, רודן, גשש, חיוור, יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני 
36 102 * : מנדי, רודן, גשש, חיוור, יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 103 * : מנדי, רודן, גשש, חיוור, יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 104 * : לאה, רבין, רבין  36 105 * : לאה, רבין, רבין 
36 106 * : דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 107 * : מנדי, רודן, גשש, חיוור, יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 108 * : מנדי, רודן, גשש, חיוור, יאיר, ניצני, יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני  36 109 * : יהונתן, גפן, דניאלה, שמי, דן, שילון, יצחק, רבין, אפרים, קישון, מרגלית, צנעני, צנעני 
36 110 * : דודו, פישר, דן, שילון, שילון  36 111 * : דודו, פישר, דן, שילון, שילון  36 112 * : דודו, פישר, בני, כרמלי, שמרית, נחמקין, נחמקין  36 113 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, דן, שילון, שילון 
36 114 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, דן, שילון, שילון  36 115 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, דן, שילון, שילון  36 116 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, דן, שילון, שילון  36 117 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, דן, שילון, שילון 
36 118 * : דודו, פישר, דן, שילון, שילון  36 119 * : דודו, פישר, סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה  36 120 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה  36 121 * : דוד, קריבושה, סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה 
36 122 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה  36 123 * : דוד, קריבושה, דודו, פישר, סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה  36 124 * : דן, שילון, דוד, קריבושה, דודו, פישר, סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה  36 125 * : דן, שילון, דוד, קריבושה, דודו, פישר, סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה 
36 126 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  36 127 * : דודו, פישר, שלי, גיל, גיל  36 128 * : דן, שילון, יצחק, נבון, נעמה, נבון, נבון  36 129 : דן, שילון, יצחק, נבון, אלון, מזרחי, מזרחי 
36 130 * : דן, שילון, אלון, מזרחי, מזרחי  36 131 * : סימה, עמיאל, דיכנה, דיכנה  36 132 * : דן, שילון, יצחק, נבון, נבון  36 133 * : דן, שילון, יצחק, נבון, נבון 
36 134 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  36 135 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  36 136 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  36 137 * : יצחק, נבון, נבון 
36 138 * : יצחק, נבון, נעמה, נבון, נבון  36 139 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  36 140 * : יצחק, נבון, נבון  36 141 * : יצחק, נבון, נעמה, נבון, נבון 
36 142 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  36 143 * : דודו, פישר, פישר  36 144 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 145 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 146 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 147 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 148 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 149 * : דני, ווסלי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 150 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 151 * : דודו, פישר, יצחק, נבון, נבון  36 152 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 153 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 154 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 155 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 156 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 157 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 158 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 159 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 160 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 161 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 162 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 163 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 164 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 165 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 166 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 167 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 168 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 169 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 170 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 171 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 172 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 173 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 174 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 175 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 176 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 177 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 178 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 179 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 180 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 181 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 182 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 183 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 184 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 185 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 186 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 187 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 188 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 189 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 190 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 191 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 192 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 193 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 194 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 195 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 196 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  36 197 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
36 198 * : פנינה, רוזנבלום, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל