35 001 * : ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 1 * : שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 2 * : גברי, בנאי, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 3 * : גברי, בנאי, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור 
35 4 * : גברי, בנאי, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 5 * : שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 6 * : גברי, בנאי, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 7 * : גברי, בנאי, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור 
35 8 * : גברי, בנאי, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 10 * : ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 11 * : ישראל, פוליאקוב, פולי, הגשש, החיוור, החיוור  35 12 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן 
35 13 * : עובדי, רשת, ברונו, לנדסברג, לנדסברג  35 14 * : יגאל, שילון, שילון  35 15 * : עובדי, רשת, ברונו, לנדסברג, לנדסברג  35 16 * : רותי, אגמי, טלי, בן, טובים, טובים 
35 17 * : עובדי, רשת, ברונו, לנדסברג, לנדסברג  35 18 * : יגאל, שילון, יוסי, בן, שאנן, שאנן  35 19 * : משה, שגיב, גני, האורנים, האורנים  35 20 * : עובדי, רשת, גני, האורנים, האורנים 
35 21 * : עובדי, רשת, גני, האורנים, האורנים  35 22 * : רותי, אגמי, טלי, בן, טובים, טובים  35 23 * : טלי, בן, טובים, גני, האורנים, האורנים  35 24 * : יגאל, שילון, גני, האורנים, האורנים 
35 25 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג  35 26 * : עובדי, רשת, רשת  35 27 * : עובדי, רשת, רשת  35 28 * : שלמה, להט, צ'יץ', ג'קי, מייסון, זובין, מאטה, מאטה 
35 29 * : שלמה, להט, צ'יץ', ג'קי, מייסון, זובין, מאטה, מאטה  35 30 דייוויד פדרמן יוסי שריד שריד : דייוויד, פדרמן, יוסי, שריד, שריד  35 31 דייוויד פדרמן יוסי שריד שריד : דייוויד, פדרמן, יוסי, שריד, שריד  35 32 * : זובין, מאטה, מאטה 
35 33 דייוויד פדרמן יוסי שריד שריד : דייוויד, פדרמן, יוסי, שריד, שריד  35 34 אלכס גלעדי דייוויד פדרמן שלי פדרמן פדרמן : אלכס, גלעדי, דייוויד, פדרמן, שלי, פדרמן, פדרמן  35 35 * : דודו, פישר, זובין, מאטה, מאטה  35 36 * : יוסי, שריד, שלמה, להט, צ'יץ', דודו, פישר, זובין, מאטה, מאטה 
35 37 דייוויד פדרמן שלי פדרמן פדרמן : דייוויד, פדרמן, שלי, פדרמן, פדרמן  35 38 דודו פישר לילך בן סימון מיס אירופה : דודו, פישר, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 39 שלי פדרמן פדרמן : שלי, פדרמן, פדרמן  35 40 לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
35 41 דודו פישר לילך בן סימון מיס אירופה : דודו, פישר, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 42 אלכס גלעדי לילך בן סימון מיס אירופה : אלכס, גלעדי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 43 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 44 * : ג'קי, מייסון, מייסון 
35 45 * : ג'קי, מייסון, מייסון  35 46 * : יוסי, שריד, דני, ווסלי, במעגל, במעגל  35 47 * : יוסי, שריד, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 48 * : דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, במעגל, במעגל 
35 49 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 50 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 51 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 52 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
35 53 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 54 ג'קי מייסון לילך בן סימון מיס אירופה : ג'קי, מייסון, לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  35 55 * : דן, שילון, בשידור, חי, יוסי, שריד, שלמה, להט, צ'יץ', דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 56 * : דן, שילון, בשידור, חי, יוסי, שריד, שלמה, להט, צ'יץ', דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל 
35 57 * : דן, שילון, בשידור, חי, יוסי, שריד, במעגל, במעגל  35 58 * : דן, שילון, בשידור, חי, דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 59 * : יוסי, שריד, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 60 * : דן, שילון, בשידור, חי, דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל 
35 61 *  35 62 * : דן, שילון, בשידור, חי, דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 63 * : יפה, אפרתי, אפרתי  35 64 * : יוסי, שריד, שריד 
35 65 * : דן, שילון, בשידור, חי, דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 66 * : דן, שילון, בשידור, חי, דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 67 * : דן, שילון, בשידור, חי, דודו, פישר, זובין, מאטה, במעגל, במעגל  35 68 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 69 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 70 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 71 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 72 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 73 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 74 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 75 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 76 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 77 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 78 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 79 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 80 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 81 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 82 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 83 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 84 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 85 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 86 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 87 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 88 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 89 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 90 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 91 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 92 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 93 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 94 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 95 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 96 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 97 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 98 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 99 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 100 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע 
35 101 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 102 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 103 * : חיים, צינוביץ, פורום, באר, שבע, שבע  35 104 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
35 105 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 106 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 107 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 108 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
35 109 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 110 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 111 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 112 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
35 113 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 114 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 115 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 116 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
35 117 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 118 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 119 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 120 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
35 121 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 122 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 123 *  35 124 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
35 125 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 126 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 127 *  35 128 * 
35 129 *  35 130 *  35 131 *  35 132 * 
35 133 *  35 134 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  35 135 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  35 136 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר 
35 137 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  35 138 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  35 139 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  35 140 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר 
35 141 * : רפי, גינת, בשידור, חוקר, חוקר  35 142 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 143 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 144 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
35 145 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 146 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 147 * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  35 148 * : פורום, באר, שבע, שבע 
35 149 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 150 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 151 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 152 * : פורום, באר, שבע, שבע 
35 153 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 154 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 155 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 156 * : פורום, באר, שבע, שבע 
35 157 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 158 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 159 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 160 * : פורום, באר, שבע, שבע 
35 161 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 162 * : פורום, באר, שבע, שבע  35 163 * : דן, שילון, רפאל איתן, רפול, רפול  35 164 * : אפרת, נחום, הלפרין, דן, שילון, רפאל איתן, רפול, רפול 
35 165 * : ביבי, נתניהו, חיים, הרצוג, הרצוג  35 166 * : ביבי, נתניהו, דן, שילון, רפאל איתן, רפול, רפול  35 167 * : ביבי, נתניהו, דן, שילון, יוסי, שריד, שריד  35 168 * : ביבי, נתניהו, חיים, הרצוג, הרצוג 
35 169 * : ביבי, נתניהו, דן, שילון, יוסי, שריד, שריד  35 170 * : רפאל, איתן, רפול, ביבי, נתניהו, נתניהו  35 171 * : ביבי, נתניהו, דן, שילון, שילון  35 172 * : דני, ווסלי, יוסי, שריד, שריד 
35 173 * : דן, שילון, חיים, הרצוג, יוסי, שריד, שריד  35 174 * : ביבי, נתניהו, יוסי, שריד, שריד  35 175 * : דן, שילון, חיים, הרצוג, יוסי, שריד, שריד  35 176 * : דן, שילון, חיים, הרצוג, הרצוג 
35 177 * : חיים, הרצוג, יוסי, שריד, שריד  35 178 * : ביבי, נתניהו, אחמד, טיבי, טיבי  35 179 * : ביבי, נתניהו, דני, ווסלי, דן, שילון, שילון  35 180 * : ביבי, נתניהו, אחמד, טיבי, טיבי 
35 181 * : ביבי, נתניהו, דני, ווסלי, דן, שילון, שילון  35 182 * : ביבי, נתניהו, יוסי, שריד, שריד  35 183 * : ביבי, נתניהו, יוסי, שריד, שריד  35 184 * : ביבי, נתניהו, שמואל, אוקון, נחושתן, דן, שילון, שילון 
35 185 * : ביבי, נתניהו, שמואל, אוקון, נחושתן, דן, שילון, שילון  35 186 * : ביבי, נתניהו, שמואל, אוקון, נחושתן, דן, שילון, שילון  35 187 * : יוסי, שריד, אחמד, טיבי, טיבי  35 188 * : יוסי, שריד, אחמד, טיבי, טיבי 
35 189 * : יוסי, שריד, אחמד, טיבי, טיבי  35 190 * : יוסי, שריד, חיים, הרצוג, הרצוג  35 191 * : יוסי, שריד, חיים, הרצוג, הרצוג  35 192 * : יוסי, שריד, חיים, הרצוג, הרצוג 
35 193 * : אחמד, טיבי, טיבי  35 194 * : ביבי, נתניהו, חיים, הרצוג, הרצוג  35 195 * : ביבי, נתניהו, חיים, הרצוג, הרצוג  35 196 * : חיים, הרצוג, הרצוג, אפרת, נחום, הלפרין, הלפרין 
35 197 * : חיים, הרצוג, הרצוג, אפרת, נחום, הלפרין, הלפרין  35 198 * : חיים, הרצוג, הרצוג  35 199 * : חיים, הרצוג, אחמד, טיבי, טיבי  35 200 * : יוסי, שריד, אחמד, טיבי, טיבי 
35 201 * : אפרת, נחום, הלפרין, הלפרין  35 202 * : רפאל איתן, רפול, רפול