34 001 * : אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  34 2 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 3 * : נוצץ, נוצץ  34 4 * : נוצץ, נוצץ 
34 5 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 6 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 7 * : נוצץ, נוצץ  34 8 * : נוצץ, נוצץ 
34 9 * : נוצץ, נוצץנוצץ, נוצץ  34 10 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 11 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 12 * : עוזי, חיטמן, חיטמן 
34 13 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 14 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 15 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 16 * 
34 17 *  34 18 *  34 19 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 20 * : עוזי, חיטמן, חיטמן 
34 21 * : עוזי, חיטמן, חיטמן  34 22 * : שמרית נחמקין, נחמקין  34 23 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, שמרית, נחמקין, נחמקין  34 24 * : שמרית, נחמקין, נחמקין 
34 25 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, שחורי  34 26 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, שמרית, נחמקין, נחמקין  34 27 * : אילנית, וינטרוב, שחורי, שמרית, נחמקין, נחמקין  34 28 * : פורים, דן, שילון, שילון 
34 29 * : פורים, דן, שילון, שילון  34 30 * : פורים, דן, שילון, שילון  34 31 * : במעגל, רינה, מור, מור  34 32 * : דודו, דותן, רינה, מור, מור 
34 33 * : במעגל, רינה, מור, מור  34 34 * : במעגל, פורים, דן, שילון, שילון  34 35 * : במעגל, פורים, דן, שילון, שילון  34 36 * : במעגל, פורים, דן, שילון, שילון 
34 37 * : במעגל, פורים, דן, שילון, שילון  34 38 * : במעגל, פורים, דן, שילון, שילון  34 39 * : דודו, דותן, רינה, מור, מור  34 40 * : רינה, מור, מור 
34 41 * : דני, ווסלי, רינה, מור, מור  34 42 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  34 43 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  34 44 * 
34 45 *  34 46 *  34 47 *  34 48 * 
34 49 *  34 50 *  34 51 *  34 52 * 
34 53 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 54 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 55 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 56 * : שלמה, אורבך, אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 57 * : שלמה, אורבך, אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 58 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 59 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 60 * : לביאה, הון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 61 * : לביאה, הון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 62 * : לביאה, הון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 63 * : שמרית נחמקין, נחמקין  34 64 * : לביאה, הון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 65 * : לביאה, הון, אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 66 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 67 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 68 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 69 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 70 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 71 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 72 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 73 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 74 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 75 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 76 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 77 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 78 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 79 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 80 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 81 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 82 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 83 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 84 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 85 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 86 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 87 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 88 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 89 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 90 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 91 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 92 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 93 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 94 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 95 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 96 * : אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 97 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 98 * : איציק, צחייק, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 99 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 100 * : איציק, צחייק, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 101 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 102 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 103 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 104 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 105 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 106 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 107 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 108 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 109 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 110 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 111 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 112 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 113 * : שלמה, אורבך, אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 114 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 115 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 116 * : אקי, אבני, שלמה, אורבך, אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 117 * : אקי, אבני, שלמה, אורבך, אקי אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 118 * : אקי, אבני, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 119 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 120 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 121 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 122 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 123 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 124 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ 
34 125 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 126 * : מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 127 * : שלמה, אורבך, מסיבה, נוצץ, נוצץ  34 128 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 129 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 130 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 131 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 132 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 133 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 134 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 135 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 136 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 137 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 138 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 139 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 140 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 141 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 142 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 143 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 144 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 145 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 146 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 147 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 148 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 149 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 150 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 151 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 152 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 153 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 154 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 155 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 156 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 157 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 158 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 159 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 160 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 161 * : מסיבה, משה, שגיב, שלומי, גרונר, פאנץ', ליין, ליין  34 162 * : מסיבה, שלומי, גרונר, פאנץ', ליין, ליין  34 163 * : מסיבה, שלומי, גרונר, פאנץ', ליין, ליין  34 164 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 165 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 166 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 167 * : שמואל, אוקון, נחושתן, משה, שגיב, מסיבה, פאנץ', ליין, ליין  34 168 * : מסיבה, שלומי, גרונר, פאנץ', ליין, ליין 
34 169 * : מסיבה, שלומי, גרונר, פאנץ', ליין, ליין  34 170 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 171 * : מסיבה, משה, שגיב, גרונר, פאנץ', ליין, ליין  34 172 * : מסיבה, משה, שגיב, גרונר, פאנץ', ליין, ליין 
34 173 *  34 174 *  34 175 *  34 176 * 
34 177 *  34 178 * : שמואל, אוקון, נחושתן, משה, שגיב, מסיבה, פאנץ', ליין, ליין  34 179 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 180 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 181 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 182 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 183 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 184 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין 
34 185 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 186 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין  34 187 * : מסיבה, רווקות, פאנץ', ליין, ליין