32 001 * : דני, ווסלי, ווסלי  32 2 * : ערוץ, הילדים, הילדים  32 3 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, הילדים  32 4 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, הילדים 
32 5 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, הילדים  32 6 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, הילדים  32 7 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, הילדים  32 8 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, הילדים 
32 9 * : עודד, מנשה, ערוץ, הילדים, הילדים  32 10 * : ויקו, חדד, אריה מליניאק, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 11 * : ויקו, חדד, אריה מליניאק, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 12 * : ויקו, חדד, אריה מליניאק, בוני, גינסבורג, גינסבורג 
32 13 * : ויקו, חדד, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 14 * : רשת, ספורט, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 15 * : רשת, ספורט, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 16 * : ויקו, חדד, אריה מליניאק, בוני, גינסבורג, גינסבורג 
32 17 * : ויקו, חדד, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 18 * : ויקו, חדד, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 19 * : ויקו, חדד, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 20 * : ויקו, חדד, בוני, גינסבורג, גינסבורג 
32 21 * : בני, כרמלי, גיורא, צור, צור  32 22 * : אריה מליניאק, דני, ווסלי, בני, כרמלי, גיורא, צור, צור  32 23 * : דני, ווסלי, בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 24 * : דני, ווסלי, בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
32 25 * : בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 26 * : בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 27 * : בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 28 * : גיורא, צור, ויקו, חדד, אריה מליניאק, בוני, גינסבורג, גינסבורג 
32 29 * : ויקו, חדד, אריה מליניאק, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 30 * : ויקו, חדד, אריה מליניאק, בוני, גינסבורג, גינסבורג  32 31 * : גיורא, צור, דני, ווסלי, בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 32 * : גיורא, צור, דני, ווסלי, בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
32 33 * : גיורא, צור, דני, ווסלי, בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 34 * : עמי, גניגר, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 35 * : עמי, גניגר, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 37 * : דן, שילון, דני, ווסלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
32 38 * : דן, שילון, עמי, גניגר, גיורא, צור, דני, ווסלי, בני, כרמלי, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  32 39 * : דורון, סלומון, דן, שילון, שילון  32 40 * : ריקי, אריאלי, אריאלי  32 41 * : דורון, סלומון, דן, שילון, שילון 
32 42 *  32 43 * : ניצה, שאול, דן, שילון, שילון  32 44 * : ניצה, שאול, שאול  32 45 * : דן, שילון, שילון 
32 46 * : ירוחם, דן, שילון, שילון  32 47 * : ירוחם, דן, שילון, שילון  32 48 * : דן, שילון, שילון  32 49 * : דן, שילון, שילון 
32 50 * : ניצה, שאול, שאול  32 51 * : ירוחם, ניצה, שאול, שאול  32 52 * : ירוחם, ניצה, שאול, שאול  32 53 * : דורון, סלומון, ירוחם, ניצה, שאול, שאול 
32 54 * : דורון, סלומון, ירוחם, ניצה, שאול, שאול  32 55 * : דורון, סלומון, ניצה, שאול, שאול  32 56 * : אריה, אורנשטיין, יפה, אורנשטיין, אורנשטיין  32 57 * : אריה, אורנשטיין, יפה, אורנשטיין, אורנשטיין 
32 58 * : אריה, אורנשטיין, יפה, אורנשטיין, אורנשטיין  32 59 * : דורון, סלומון, ניצה, שאול, שאול  32 60 * : צביקה, שופט, שופט  32 61 * : צביקה, שופט, שופט 
32 62 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 63 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 64 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 65 * : בילי, בדרכים, בדרכים 
32 66 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 67 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 68 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 69 * : בילי, בדרכים, בדרכים 
32 70 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 71 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 72 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 73 * : מוטי, קמחי, בילי, בדרכים, בדרכים 
32 74 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 75 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 76 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 77 * : בילי, בדרכים, בדרכים 
32 78 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 79 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 80 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 81 * : בילי, בדרכים, בדרכים 
32 82 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים  32 83 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים  32 84 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים  32 85 * : בילי, בדרכים, בדרכים 
32 86 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 87 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 88 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 89 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים 
32 90 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים  32 91 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים  32 92 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים  32 93 * : בני, כרמלי, בילי, בדרכים, בדרכים 
32 94 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 95 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 96 * : בילי, בדרכים, בדרכים  32 97 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
32 98 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 99 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 100 * : שלמה, אורבך, אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 101 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
32 102 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 103 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 104 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 105 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ 
32 106 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 107 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 108 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 109 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ 
32 110 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 111 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 112 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 113 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ 
32 114 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 115 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 116 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 117 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ 
32 118 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 119 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 120 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 121 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ 
32 122 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 123 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 124 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ  32 125 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
32 126 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 127 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 128 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 129 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ 
32 130 * : אלון, מזרחי, אקי, אבני, נוצץ, נוצץ  32 131 * : נוצץ, נוצץ  32 132 * : נוצץ, נוצץ  32 133 * : אלון, מזרחי, נוצץ, נוצץ 
32 134 * : נוצץ, נוצץ  32 135 * : יפה, אורנשטיין, אורנשטיין  32 136 * : שלומי, גרונר, פאנץ', ליין, ליין  32 137 * : שלומי, גרונר, פאנץ', ליין, ליין 
32 138 * : יפה, אורנשטיין, אורנשטיין  32 139 * : יזכור, יזכור  32 140 * : יזכור, יזכור  32 141 * : יזכור, יזכור 
32 142 * : יזכור, יזכור  32 143 * : יזכור, יזכור  32 144 * : יזכור, יזכור  32 145 * : יזכור, יזכור 
32 146 * : יזכור, יזכור  32 147 * : יזכור, יזכור  32 148 * : יזכור, יזכור  32 149 * : יזכור, יזכור 
32 150 * : יזכור, יזכור  32 151 * : יזכור, יזכור  32 152 * : יזכור, יזכור  32 153 * : יזכור, יזכור 
32 154 * : יזכור, יזכור  32 155 * : יפה, אורנשטיין, יזכור, יזכור  32 156 * : יזכור, יזכור  32 157 * : יזכור, יזכור 
32 158 * : יזכור, יזכור  32 159 * : יזכור, יזכור  32 160 * : עודד, מנשה, יזכור, יזכור  32 161 * : עודד, מנשה, יזכור, יזכור 
32 162 * : עודד, מנשה, יזכור, יזכור  32 163 * : עודד, מנשה, יזכור, יזכור  32 164 * : עודד, מנשה, יזכור, יזכור  32 165 * : עודד, מנשה, יזכור, יזכור 
32 166 * : יזכור, יזכור  32 167 * : יזכור, יזכור  32 168 * : בני, כרמלי, יזכור, יזכור  32 169 * : יזכור, יזכור 
32 170 * : יזכור, יזכור  32 171 * : יזכור, יזכור  32 172 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  32 173 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר