29 001 * : תמר, שילון, זהבה, שילון, שילון  29 2 * : דן, שילון, פנינה, רוזנבלום, רוזנבלום  29 3 * : דן, שילון, פנינה, רוזנבלום, רוזנבלום  29 4 * : תמר, שילון, זהבה, שילון, שילון 
29 5 * : דן, שילון, פנינה, רוזנבלום, רוזנבלום  29 6 * : שילון, יפה, ירקוני, ירקוני  29 7 * : שילון, יפה, ירקוני, ירקוני  29 8 * : דן, שילון, בייגה, שוחט, שוחט 
29 9 * : דן, שילון, בייגה, שוחט, שוחט  29 10 * : דן, שילון, בייגה, שוחט, שוחט  29 11 * : דן, שילון, בייגה, שוחט, שוחט  29 12 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית 
29 13 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 14 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 15 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 16 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית 
29 17 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 18 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 19 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 20 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית 
29 21 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 22 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 23 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 24 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית 
29 25 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 26 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 27 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 28 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית 
29 29 * : רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 30 * : רשת, ערוץ, הספורט, בני, כרמלי, כרמלי  29 31 * : רשת, ערוץ, הספורט, הספורט  29 32 * : רשת, ערוץ, הספורט, הספורט 
29 33 * : רשת, ערוץ, הספורט, הספורט  29 34 * : דב, גליקמן, רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 35 * : דב, גליקמן, רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 36 * 
29 37 * : דב, גליקמן, רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 38 * : דב, גליקמן, רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית  29 39 * : רשת, ערוץ, הספורט, הספורט  29 40 * : רפי, גינת, כל, בודק, שוקי, לרר, לרר 
29 41 * : רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 42 * : רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 43 * : רפי, גינת, כל, בודק, שוקי, לרר, לרר  29 44 * : דב, גליקמן, רקדניות, קאן, קאן, רקדנית, רקדנית 
29 45 *  29 46 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 47 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 48 * : רפי, גינת, כל, בודק, בודק 
29 49 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 50 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 51 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 52 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק 
29 53 * : רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 54 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 55 * : גדעון, רייכר, רפי, גינת, כל, בודק, בודק  29 56 * : רפי, גינת, כל, בודק, בודק 
29 57 * : דן, שילון, שילון  29 58 * : דן, שילון, שילון  29 59 * : דן, שילון, שילון, במעגל, במעגל  29 60 * : משה, נוי, דן, שילון, שילון, במעגל, במעגל 
29 61 * : דן, שילון, שילון  29 62 * : דן, שילון, שילון  29 63 * : דן, שילון, שילון  29 64 * : דן, שילון, שילון 
29 65 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 66 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 67 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 68 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 69 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 70 * : דן, שילון, שילון  29 71 * : דן, שילון, שילון  29 72 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 73 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 74 * : משה, נוי, דן, שילון, שילון, במעגל, במעגל  29 75 * : משה, נוי, דן, שילון, שילון, במעגל, במעגל  29 76 * : משה, נוי, דן, שילון, שילון, במעגל, במעגל 
29 77 * : משה, נוי, דן, שילון, שילון, במעגל, במעגל  29 78 * : משה, נוי, דן, שילון, שילון, במעגל, במעגל  29 79 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 80 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 81 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 82 * : זאב, נחמה, במעגל, במעגל  29 83 * : זאב, נחמה, במעגל, במעגל  29 84 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 85 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 86 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 87 * : שופט, אריה, סגלסון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 88 * : שופט, אריה, סגלסון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 89 * : סגלסון, סגלסון  29 90 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 91 * : שופט, אריה, סגלסון, סגלסון  29 92 * : סגלסון, סגלסון 
29 93 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  29 94 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  29 95 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  29 96 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
29 97 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  29 98 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  29 99 * : משה, נוי, משה, שגיב, שגיב  29 100 * : משה, נוי, משה, שגיב, שגיב 
29 101 * : שמרית, נחמקין, משה, שגיב, שגיב  29 102 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 103 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 104 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 105 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 106 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 107 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 108 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 109 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 110 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 111 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 112 * : דן, שילון, שילון 
29 113 * : חיים, רמון, רמון  29 114 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 115 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 116 * : דן, שילון, שילון 
29 117 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי  29 118 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי  29 119 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי  29 120 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי 
29 121 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי  29 122 * : דן, שילון, שילון  29 123 * : דן, שילון, שילון  29 124 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי 
29 125 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי  29 126 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי  29 127 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי  29 128 * : משה, נוי, בשידור, חי, חי 
29 129 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 130 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 131 * : דן, שילון, שילון  29 132 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 133 * : שופט, אריה, סגלסון, חיים, רמון, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 134 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 135 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 136 * 
29 137 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 138 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 139 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 140 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 141 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 142 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 143 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 144 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 145 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 146 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 147 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 148 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 149 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 150 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 151 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 152 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 153 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 154 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 155 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 156 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה 
29 157 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 158 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 159 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 160 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 161 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 162 *  29 163 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 164 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה 
29 165 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 166 * : רקדנים, רקדנים  29 167 * : רקדנים, רקדנים  29 168 * : רקדנים, רקדנים 
29 169 * : אלי, ישראלי, ישראלי  29 170 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 171 * : ילדה, יפה, חתיכה, חתיכה  29 172 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 173 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 174 * : דן, שילון, אלי, ישראלי, ישראלי  29 175 * : דן, שילון, אלי, ישראלי, ישראלי  29 176 * : דן, שילון, אלי, ישראלי, ישראלי 
29 177 *  29 178 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 179 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 180 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 181 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 182 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 183 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 184 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 185 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 186 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 187 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 188 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 189 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 190 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 191 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 192 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 193 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 194 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 195 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 196 * : דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 197 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 198 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 199 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  29 200 * : דן, שילון, שילון 
29 201 * : דן, שילון, שילון  29 202 * : דן, שילון, שילון  29 203 * : דן, שילון, שילון  29 204 * : דן, שילון, שילון 
29 205 * : דן, שילון, שילון  29 206 * : דן, שילון, שילון  29 207 * : דן, שילון, שילון  29 208 * : דן, שילון, שילון 
29 209 * : דן, שילון, שילון  29 210 * : דן, שילון, שילון  29 211 * : עובדי, רשת, רשת  29 212 * : דן, שילון, שילון 
29 213 * : עובדי, רשת, רשת  29 214 * : עובדי, רשת, רשת  29 215 * : עמרם, מצנע, מצנע  29 216 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 217 * : בני, כרמלי, דן, שילון, שילון  29 218 * : בני, כרמלי, דן, שילון, שילון  29 219 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 220 * : עמרם, מצנע, במעגל, במעגל 
29 221 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 222 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 223 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 224 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 225 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 226 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 227 * : אלי, ישראלי, ישראלי  29 228 * : אלי, ישראלי, ישראלי 
29 229 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 230 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 231 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 232 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 233 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 234 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 235 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל  29 236 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל 
29 237 * : עמרם, מצנע, דן, שילון, במעגל, במעגל