28 001 : דן, שילון, נתניהו, נתניהו  28 2 : יגאל, שילון, יהורם, גאון, גאון  28 3 : עין, הדג, יגאל, שילון, יהורם, גאון, גאון  28 4 : עין, הדג, יגאל, שילון, יהורם, גאון, גאון 
28 5 : ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  28 6 : ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  28 7 : דן, שילון, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  28 8 : ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
28 9 : ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  28 10 : ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  28 11 : שמעון, פרס, דן, שילון, דן, שמורון, שומרון  28 12 : שמעון, פרס, דן, שומורון, שומרון 
28 13 : ביבי, נתניהו, יגאל, שילון, שמעון, פרס, פרס  28 14 : ביבי, נתניהו, נתניהו  28 15 : שמעון, פרס, פרס  28 16 : שמעון, פרס, דן, שילון, דן, שומרון, יהורם, גאון, גאון 
28 17 : ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שילון, דן, שומרון, יהורם, גאון, גאון  28 18 : ביבי, נתניהו, שמעון, פרס, דן, שילון, דן, שומרון, יהורם, גאון, גאון  28 19 : שמעון, פרס, דן, שילון, דן, שומרון, שומרון  28 20 : שמעון, פרס, דן, שילון, דן, שומרון, שומרון 
28 21 : שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  28 22 : שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  28 23 : שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  28 24 : נתניהו 
28 25 : שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  28 26 : שרה, נתניהו, ביבי, נתניהו, נתניהו  28 27 : דן, שילון, שילון, שרה, נתניהו  28 28 : דן, שילון, שילון, שרה, נתניהו 
28 29 : דן, שילון, שילון, שרה, נתניהו  28 30 : דן, שילון, שילון, שרה, נתניהו  28 31 : דן, שילון, שילון, שרה, נתניהו  28 32 : עופרה, חזה, שמעון, פרס, פרס 
28 33 : עופרה, חזה, שמעון, פרס, פרס  28 34 : דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  28 35 : דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  28 36 : אלי, יצפאן, דן, שילון, שמעון, פרס, פרס 
28 37 : שמעון, פרס, פרס  28 38 : שמעון, פרס, פרס  28 39 : שמעון, פרס, פרס  28 40 : מירי, שילון, ציביון, דן, שילון, שמעון, פרס, פרס 
28 41 : מירי, שילון, ציביון, דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  28 42 : מירי, שילון, ציביון, דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  28 43 : שמעון, פרס, פרס  28 44 : דן, שילון, משה, שגיב, שגיב 
28 45 : דן, שילון, משה, שגיב, שגיב, יהורם, גאון, גאון  28 46 : שמעון, פרס, איתי, שגב, גיל ססובר, ססובר  28 47 : שמעון, פרס, פרס, יהורם, גאון, גאון  28 48 : יוסי, בן, שאנן, שמעון, פרס, פרס 
28 49 : איתי, שגב, גיל ססובר, ססובר  28 50 : דן, שילון, ספי, ריבלין, ריבלין  28 51 : שמעון, פרס, ספי, ריבלין, ריבלין  28 52 : שמעון, פרס, ספי, ריבלין, ריבלין 
28 53 : צביקה, הדר, משה, שגיב, יוחנן, צנגן, דן, שילון, שילון  28 54 : צביקה, הדר, דן, שילון, שילון  28 55 : צביקה, הדר, דן, שילון, שילון  28 56 
28 57 : שרה, נתניהו, נתניהו  28 58 : עופרה, חזה, חזה  28 59 : עופרה, חזה, חזה  28 60 : רקדנים, זהב, זהב 
28 61 : רקדנים, זהב, זהב  28 62 : רקדנים, זהב, זהב  28 63 : רקדנית, זהב, זהב  28 64 : רקדנית, זהב, זהב 
28 65 : רקדנית, זהב, זהב  28 66  28 67  28 68 
28 69  28 70  28 71  28 72 : מתופף, תופים, דן, שילון, שילון 
28 73 : מתופף, תופים, דן, שילון, שילון  28 74 : דן, שילון, שילון  28 75  28 76 
28 77  28 78  28 79 : מירי, שילון, ציביון, ציביון  28 80 
28 81 : עובדי, רשת, רשת  28 82 : בני, בכר, בכר  28 83  28 84 
28 85  28 86  28 87  28 88 
28 89  28 90 : עובדי, רשת, רשת  28 91 : עובדי, רשת, רשת  28 92 : בני, בכר, בכר 
28 93  28 94 : עובדי, רשת, רשת  28 95  28 96 
28 97  28 98 : עמי, גניגר, גניגר  28 99 : זובין, מאטה, דן, שילון, שילון  28 100 : זובין, מאטה, דן, שילון, שילון 
28 101 : יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, גבי, שדה, שדה  28 102 : מנדי, רודן, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, גבי, שדה, שדה  28 103 : שמואל, אוקון, נחושתן, בני, כרמלי, כרמלי  28 104 : דודו, פישר, גבי, שדה, שדה 
28 105 : צורי, דורון, דודו, פישר, פישר  28 106 : בני, כרמלי, כרמלי  28 107  28 108 : יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, גבי, שדה, שדה 
28 109 : עמי, גניגר  28 110 : יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, גבי, שדה, שדה  28 111 : זובין, מאטה, דן, שילון, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, גבי, שדה, שדה  28 112 : זובין, מאטה, דן, שילון, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, גבי, שדה, שדה 
28 113 : זובין, מאטה, דן, שילון, יבגני, שפופלוב, דודו, פישר, גבי, שדה, שדה  28 114 : איריס, זמל, דודו, פישר, פישר  28 115 : איריס, זמל, דודו, פישר, פישר  28 116 : מירי, שילון, ציביון, דן, שילון, זובין, מאטה, מאטה 
28 117 : שמואל, אוקון, נחושתן, מירי, שילון, ציביון, דן, שילון, זובין, מאטה, מאטה  28 118 : מירי, שילון, ציביון, זובין, מאטה, מאטה  28 119 : חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  28 120 : חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
28 121 : עמי, גניגר, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  28 122 : עמי, גניגר, חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  28 123 : ירדנה, הראל, זובין, מאטה, מאטה  28 124 : עובדי, רשת, רשת 
28 125 : מירי, שילון, ציביון, זובין, מאטה, מאטה  28 126 : מירי, שילון, ציביון, אילנית, וינטרוב, שחורי, שחורי  28 127 : עובדי, רשת, רשת  28 128 : עובדי, רשת, רשת 
28 129 : משה, שגיב, מיכה, לימור, לימור  28 130 : חדר, בקרה, אולפני, הרצליה, הרצליה  28 131 : מירי, שילון, ציביון, אילנית, וינטרוב, שחורי, שחורי  28 132  לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
28 133  לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  28 134  לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  28 135  לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה  28 136  לילך בן סימון מיס אירופה : לילך, בן, סימון, מיס, אירופה 
28 137 : דן, שילון, אריק, שרון, לילי, שרון, שרון  28 138 : דן, שילון, שילון  28 139 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, יוסי, שריד, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון  28 140 : דן, שילון, בשידור, יוסי, שריד, שריד 
28 141 : דן, שילון, בשידור, יוסי, שריד, שריד  28 142 : דן, שילון, אריק, שרון, לילי, שרון, שרון  28 143 : דן, שילון, אריק, שרון, לילי, שרון, שרון  28 144 : דן, שילון, אריק, שרון, לילי, שרון, שרון 
28 145 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 146 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל  28 147 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל  28 148 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל 
28 149 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל  28 150 : דן, שילון, בשידור, יוסי, שריד, שריד  28 151 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 152 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 153 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 154 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 155 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 156 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 157 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 158 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 159 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 160 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 161 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 162 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 163 : דן, שומרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, יוסי, שריד, עוזי, ברעם, אריק, שרון, שרון  28 164 : דן, שומרון, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, יוסי, שריד, עוזי, ברעם, אריק, שרון, שרון 
28 165 : רפאל, איתן, רפול, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון  28 166 : רפאל, איתן, רפול, בשידור, חי, במעגל, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון  28 167 : עוזי, ברעם, רפאל, איתן, רפול, בשידור, חי, במעגל, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון  28 168 : רפאל, איתן, רפול, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, עוזי, ברעם, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון 
28 169 : דן, שילון, עוזי, ברעם, בשידור, חי, במעגל, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון  28 170 : דן, שילון, עוזי, ברעם, בשידור, חי, במעגל, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון  28 171 : דן, שילון, עוזי, ברעם, בשידור, חי, במעגל, דן, שומרון, אריק, שרון, שרון  28 172 : טדי, קולק, קולק 
28 173 : טדי, קולק, קולק  28 174 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 175 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 176  * : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 177 : טדי, קולק, קולק  28 178 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 179 : הדג  28 180 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 181 : טדי, קולק, קירק, דגלאס, דגלאס  28 182 : טדי, קולק, קירק, דגלאס, דגלאס  28 183 : בני, בכר, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 184 : טדי, קולק, קולק 
28 185 : בני, בכר, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 186 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 187 : טדי, קולק, קולק, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 188 : טדי, קולק, קולק, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 189 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 190 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 191 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 192 : טדי, קולק, קולק, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 193 : טדי, קולק, קולק, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 194 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 195 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 196 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 197 : בועז, שרעבי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 198 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 199 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 200 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 201 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 202 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 203 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 204 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 205 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 206 : בועז, שרעבי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 207 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל  28 208 : דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
28 209 : בועז, שרעבי, דן, שילון, בשידור, חי, במעגל, במעגל