27 001 * : אהוד, ברק, דויד, ברוזה, ברוזה  27 2 * : אהוד, ברק, ברק  27 3 * : אהוד, ברק, ברק  27 4 * : אהוד, ברק, ברק 
27 5 * : נאווה, ברק, דן, שילון, שילון  27 6 * : דויד, ברוזה, ברוזה  27 7 * : נאווה, ברק, בנות, ברק, ברק  27 8 * : דויד, ברוזה, ברוזה, נאווה, ברק, בנות, ברק, ברק 
27 9 * : דויד, ברוזה, ברוזה, נאווה, ברק, בנות, ברק, ברק  27 10 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 11 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 12 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק 
27 13 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 14 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 15 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 16 * : דן, שילון, מיקי, קם, דויד, ברוזה, אהוד, ברק, ברק 
27 17 * : דן, שילון, מיקי, קם, דויד, ברוזה, אהוד, ברק, ברק  27 18 * : דן, שילון, מיקי, קם, דויד, ברוזה, אהוד, ברק, ברק  27 19 * : דן, שילון, מיקי, קם, דויד, ברוזה, אהוד, ברק, ברק  27 20 * : מיקי, קם, דויד, ברוזה, אהוד, ברק, ברק 
27 21 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 22 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 23 * : איריס, זמל אהוד, ברק, ברק  27 24 * : איריס, זמל אהוד, ברק, ברק 
27 25 * : דן, שילון, מיקי, קם, דויד, ברוזה, אהוד, ברק, ברק  27 26 * : דלית, קורל, קורל  27 27 * : נחמן, שי, אלי, גיל, שלי, גיל, גיל  27 28 * : דלית, קורל, קורל 
27 29 * : איריס, זמל דויד, ברוזה, ברוזה  27 30 * : איריס, זמל דויד, ברוזה, ברוזה  27 31 * : נחמן, שי, אלי, גיל, שלי, גיל, גיל  27 32 * : איריס, זמל דויד, ברוזה, ברוזה 
27 33 * : דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 34 * : משה, שלונסקי, דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 35 * : משה, שלונסקי, דן, שילון, אהוד, ברק, ברק  27 36 * : נחמן, שי, שי 
27 37 * : אהוד, ברק, אלי, גיל, שלי, גיל, גיל  27 38 * : אהוד, ברק, אלי, גיל, שלי, גיל, גיל  27 39 * : דלית, קורל, קורל  27 40 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 41 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 42 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 43 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 44 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 45 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 46 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 47 * : עינבל, עובדי, רשת, רשת  27 48 * : ריקי אריאלי, עובדי, רשת, רשת 
27 49 * : דלית, קורל, עינבל, עובדי, רשת, רשת  27 50 * : דיילות, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה  27 51 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 52 * : נמר, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 53 * : פרח, רותם, יוחנן, צנגן, שמואל, אוקון, נחושתן, משה, שגיב, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה  27 54 * : דיילות, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה  27 55 * : עינבל, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 56 * : יגאל, שילון, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה 
27 57 * : שמואל, אוקון, נחושתן, ירדנה, הראל, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 58 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  27 59 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 60 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה 
27 62 * : טלי, בן, טובים, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 63 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 64 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  27 65 * : עינבל, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה 
27 66 * : עינבל, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 67 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 68 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 69 * : ירדנה, הראל, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה 
27 70 * : דני, ווסלי, דן, שילון, יגאל, שילון, שילון  27 71 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 72 * : טלי, בן, טובים, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 73 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה 
27 74 * : רותי, אגמי, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 75 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 76 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 77 * : עינבל, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה 
27 78 * : רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 79 * : עינבל, אירוע, פרסום, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 80 * : טלי, בן, טובים, רשת, בגני, התערוכה, התערוכה  27 81 * : משה, שגיב, יעל, שגיב, שגיב 
27 82 * : בני, כרמלי, משה, שגיב, יעל, שגיב, שגיב  27 83 * : אודי, פרידן, נירית, ירון, ירון  27 84 * : בני, כרמלי, נירית, ירון, ירון  27 85 * 
27 86 *  27 87 * : משה, שגיב, יעל, שגיב, שגיב  27 88 * : משה, שגיב, יעל, שגיב, שגיב  27 89 * : אודי, פרידן, נירית, ירון, ירון 
27 90 * : שרון, חזיז, חזיז  27 91 * : אודי, פרידן, דן, שילון  27 92 * : נירית, ירון, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 93 * : נירית, ירון, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 94 * : נירית, ירון, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 95 * : נירית, ירון, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 96 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 97 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 98 * : נירית, ירון, ירון  27 99 * : נירית, ירון, ירון  27 100 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 101 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 102 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 103 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 104 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 105 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 106 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 107 * : משה, נוי, נוי  27 108 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 109 * : נירית, ירון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 110 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 111 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 112 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 113 סלפי במצלמת פילם : נחום, עסיס, עסיס 
27 114 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 115 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 116 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 117 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 118 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 119 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 120 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 121 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 122 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 123 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 124 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 125 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 126 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 127 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 128 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 129 * : דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 130 * : שבח, וויס ענת, דרייגור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 131 * : דן, חמציר, דן, שילון, שילון  27 132 * : דן, חמציר, שמואל, רוזן, רוזן  27 133 * : שבח, וויס, דן, שילון, שילון 
27 134 * : שבח, וויס, ענת, דרייגור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 135 * : דן, חמציר, דן, שילון, שילון  27 136 * : דן, חמציר, שמואל, רוזן, רוזן  27 137 * : שבח, וויס, דן, חמציר, שמואל, רוזן, רוזן 
27 138 * : שבח, וויס, דן, שילון, שילון  27 139 דן שילון קולע לסל באופן ספקטאקולרי : בני, כרמלי, דן, שילון, קולע, לסל, באופן, ספקטאקולרי, ספקטאקולרי  27 140 * : בני, כרמלי, דן, שילון, קולע, לסל, באופן, ספקטאקולרי, ספקטאקולרי  27 141 * : בני, כרמלי, שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, דן, שילון, שילון 
27 142 * : בני, כרמלי, שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, דן, שילון, שילון  27 143 * : בני, כרמלי, דן, שילון, קולע, לסל, באופן, ספקטאקולרי, ספקטאקולרי  27 144 * : בני, כרמלי, דן, שילון, קולע, לסל, באופן, ספקטאקולרי, ספקטאקולרי  27 145 * : בני, כרמלי, דן, שילון, קולע, לסל, באופן, ספקטאקולרי, ספקטאקולרי 
27 146 * : שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, דן, שילון, שילון  27 147 * : דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 148 * : דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 149 * : צוות, רשת, הנהלה, דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
27 150 * : צוות, רשת, הנהלה, דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 151 * : צוות, רשת, הנהלה, דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 152 * : בני, כרמלי, שלי, גיל, גיל  27 153 * : רונן, שמיר, שמיר 
27 154 * : צוות, רשת, הנהלה, דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 155 * : צוות, רשת, הנהלה, דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 156 * : צוות, רשת, הנהלה, דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 157 * 
27 158 * : צוות, רשת, הנהלה, דן, שילון, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  27 159 * : רונן, שמיר, שמיר, נשק, אישי, אישי  27 160 *  27 161 * 
27 162 *  27 163 *  27 164 * : רוני, רוזנטל, רוזנטל  27 165 * : רוני, רוזנטל, רוזנטל 
27 166 *  27 167 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  27 168 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון  27 169 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, ביבי, נתניהו, יהורם, גאון, גאון 
27 170 * : דן, שילון, שילון  27 171 * : דן, שילון, שילון, בועז, שרעבי, שרעבי  27 172 * : דן, שילון, שילון, בועז, שרעבי, שרעבי  27 173 * 
27 174 * : דן, שילון, שילון, בועז, שרעבי, שרעבי  27 175 * : דן, שילון, שילון, בועז, שרעבי, שרעבי  27 176 * : דן, שילון, שילון, בועז, שרעבי, שרעבי  27 177 * : דן, שילון, שילון, בועז, שרעבי, שרעבי 
27 178 * : דן, שילון, שילון, בועז, שרעבי, שרעבי  27 179 * : יהורם, גאון, גאון  27 180 * : יהורם, גאון, גאון  27 181 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, ציביון 
27 182 * : דן, שילון, שילון  27 183 *  27 184 * : יוחנן, צנגן, צנגן  27 185 * : אריק, פרינס, פרינס 
27 186 * : בית, רשת, רשת  27 187 * : בית, רשת, רשת  27 188 * : בית, רשת, רשת  27 189 * : בית, רשת, רשת 
27 190 * : בית, רשת, רשת  27 191 *  27 192 *  27 193 * 
27 194 * : דן, שילון, שילון  27 195 * : בית, רשת, רשת  27 196 * : בית, רשת, רשת  27 197 * : דן, שילון, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון 
27 198 * : דן, שילון, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  27 199 * : שמעון, פרס, יהורם, גאון, גאון  27 200 * : שמעון, פרס, יהורם, גאון, גאון  27 201 * : דן, שילון, דן, שומרון, שומרון 
27 202 * : דן, שילון, דן, שומרון, שומרון  27 203 * : דן, שילון, דן, שומרון, שומרון  27 204 * : דן, שילון, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  27 205 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון 
27 206 * : עופרה, חזה, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  27 207 * : עופרה, חזה, חזה  27 208 * : עופרה, חזה, חזה  27 209 * : שמעון, פרס, בועז, שרעבי, עופרה, חזה, חזה 
27 210 * : שמעון, פרס, עופרה, חזה, חזה  27 211 * : שמעון, פרס, עופרה, חזה, חזה  27 212 * : עופרה, חזה, דן, שילון, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  27 213 * : עופרה, חזה, דן, שילון, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון 
27 214 * : עופרה, חזה, דן, שילון, שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  27 215 * : שמעון, פרס, בועז, שרעבי, עופרה, חזה, חזה  27 216 * : שמעון, פרס, עופרה, חזה, חזה  27 217 * : שמעון, פרס, בועז, שרעבי, שרעבי 
27 218 * : שמעון, פרס, בועז, שרעבי, שרעבי  27 219 * : שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  27 220 * : דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  27 221 * : דן, שילון, שמעון, פרס, פרס 
27 222 * : דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  27 223 * : עופרה, חזה, חזה  27 224 * : עופרה, חזה, חזה  27 225 * : עופרה, חזה, חזה 
27 226 * : עופרה, חזה, חזה  27 227 * : שמעון, פרס, דן, שומרון, שומרון  27 228 * : שמעון, פרס, פרס  27 229 * : שמעון, פרס, פרס 
27 230 * : דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  27 231 * : דן, שילון, שמעון, פרס, פרס  27 232 * : דן, שילון, דן, שומרון, שומרון  27 233 * : דן, שילון, דן, שומרון, שומרון 
27 1 * : אהוד, ברק, דויד, ברוזה, ברוזה