25 001 : מיכל, שילון, שילון  25 1 : מיכל, שילון, שילון  25 2 : מיכל, שילון, שילון  25 3 : מיכל, זוארץ, זוארץ 
25 4 : מיכל, זוארץ, זוארץ  25 5 * : מיכל, זוארץ, זוארץ  25 6 : עינת, ארליך, ארליך  25 7 * : עינת, ארליך, ארליך 
25 8 * : עינת, ארליך, ארליך  25 9 : עינת, ארליך, ארליך  25 10 : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  25 11 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
25 12 : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  25 13 : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  25 14 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  25 15 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
25 16 : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  25 17 *  25 18 *  25 19 * 
25 20  25 21 *  25 22 *  25 23 * 
25 24 *  25 25 *  25 26 *  25 27 * 
25 28 *  25 29 *  25 30  25 31 * 
25 32 * : מיכל, שילון, שילון  25 33 * : מיכל, מירון, שקד, בין, הסדינים  25 34 * : מיכל, מירון, שקד, בין, הסדינים  25 35 : מיכל, מירון, שקד, בין, הסדינים 
25 36 * : מיכל, מירון, שקד, בין, הסדינים  25 37 * : מיכל, מירון, שקד, בין, הסדינים  25 38 * : מיכל, מירון, שקד, בין, הסדינים  25 39 * : מיכל, מירון, שקד, בין, הסדינים 
25 40 * : יוחנן, צנגן, רפי, גינת, גינת  25 41 * : בני, כרמלי, בקרה  25 42 *  25 43 * : יוחנן, צנגן, רפי, גינת, גינת 
25 44 * : בוני, גינסבורג, ספורט, ברשת, רשת  25 45 * : בוני, גינסבורג, ספורט, ברשת, רשת  25 46 * : בוני, גינסבורג, ספורט, ברשת, רשת  25 47 * 
25 48 *  25 49 * : יוחנן, צנגן, רפי, גינת, גינת  25 50 * : עובדי, רשת, רשת  25 51 * : אחינועם, ניני, ניני 
25 52 * : בוני, גינסבורג, ספורט, ברשת, רשת  25 53 * : בוני, גינסבורג, ספורט, ברשת, רשת  25 54 * : בוני, גינסבורג, ספורט, ברשת, רשת  25 55 * : דן, שילון, שרית, ישי, לוי, לוי 
25 56 * : דן, שילון, שילון  25 57 * : דן, שילון, שילון  25 58 * : דן, שילון, שילון  25 59 * : דן, שילון, שילון 
25 60 *  25 61 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, שילון  25 62 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, שילון  25 63 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, שילון 
25 64 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, שילון  25 65 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, שילון  25 66 * : דן, שילון, שילון  25 67 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, במעגל, במעגל 
25 68 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, במעגל, במעגל  25 69 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, שילון  25 70 * : עוזי, ברעם, דן, שילון, שילון  25 71 * : לילי, בן, נון, אקי, אבני, אבני 
25 72 * : צביקה, צביקה  25 73 * : עוזי, ברעם, ברעם  25 74 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  25 75 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
25 76 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  25 77 * : רובי, ריבלין, ריבלין  25 78 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 79 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 80 * : יאיר, גרבוז, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 81 * : ענת, וקסמן, וקסמן  25 82 * : ענת, וקסמן, וקסמן  25 83 * : יאיר, ניצני, אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 84 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 85 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 86 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  25 87 : דני, קרמן, אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 88 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 89 * : דניאלה, שמי, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 90 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 91 * : ענת, וקסמן, אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 92 * : דניאלה, שמי, דני, קרמן, רובי, ריבלין, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 93 * : דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן  25 94 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 95 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 96 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 97 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 98 * : רובי, ריבלין, דן, שילון, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 99 * : רובי, ריבלין, דן, שילון, אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 100 * : רון בן ישי, דן, שילון, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 101 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 102 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 103 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 104 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 105 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 106 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 107 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 108 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 109 * : רון בן ישי, דן, שילון, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 110 * : רון בן ישי, דן, שילון, אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 111 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 112 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 113 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 114 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 115 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר 
25 116 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 117 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 118 : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  25 119 * : רפי, גינת, גינת 
25 120  25 121 *  25 122 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 123 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 124 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 125 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 126 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 127 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 128 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 129 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 130 * : דני, רופ, זה, הסוד, שלי, שלי  25 131 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 132 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 133 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 135 * : מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 136 * : מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 137 * : מושיק, טימור, משה, רום, זה, הסוד, שלי, שלי  25 138 * : מושיק, טימור, משה, רום, זה, הסוד, שלי, שלי  25 139 * : מושיק, טימור, משה, רום, זה, הסוד, שלי, שלי  25 140 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 141 *  25 142 *  25 143 *  25 144 * 
25 145 * : מאפרת, משכית, קורן, קורן  25 146 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 147 *  25 148 * 
25 149 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 150 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 151 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 152 * : בלה, אלמוג, מושיק, טימור, משה, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 153 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 154 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 155 * : ליאורה, לנדאו, משה, רום, רום  25 156 * : ליאורה, לנדאו, משה, רום, רום 
25 157 * : משה, רום, רום  25 158 * : משה, רום, רום  25 159 * : משה, רום, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 160 * : משה, רום, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 161 * : משה, רום, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 162 * : משה, רום, רום, טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 163 * : משה, רום, רום, זה, הסוד, שלי, שלי  25 164 * : אלי, ישראלי, משה, רום, רום, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 165 * : אלי, ישראלי, זה, הסוד, שלי, שלי  25 166 * : אלי, ישראלי, זה, הסוד, שלי, שלי  25 167 * : רובי, ריבלין, משה, רום, רום  25 168 * : רובי, ריבלין, משה, רום, רום 
25 169 * : רובי, ריבלין, משה, רום, רום  25 170 * : משה, רום, טוביה, צפיר, צפיר  25 171 *  25 172 * : בני, בכר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 173 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 174 * : רובי, ריבלין, משה, רום, רום  25 175 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  25 176 * : טוביה, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 177 * : רובי, ריבלין, משה, רום, רום  25 178 * : רובי, ריבלין, משה, רום, רום  25 179 * : רובי, ריבלין, משה, רום, רום  25 180 * : זה, הסוד, שלי, שלי 
25 181 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 182 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 183 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 184 * : זה, הסוד, שלי, שלי 
25 185 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 186 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 187 * : זה, הסוד, שלי, שלי  25 188 * : רובי, ריבלין, יגאל, שילון, זה, הסוד, שלי, שלי 
25 189 * : רובי, ריבלין, יגאל, שילון, זה, הסוד, שלי, שלי  25 190 : רובי, ריבלין, יגאל, שילון, זה, הסוד, שלי, שלי  25 191 : זה, הסוד, שלי, שלי  25 192 : זה, הסוד, שלי, שלי 
25 193 *  25 194 * : לילי, בן, נון, רפי, שאולי, שאולי  25 195 : לילי, בן, נון, רפי, שאולי, שאולי  25 196 * 
25 197 *  25 198 *  25 199 *  25 200 * 
25 201 *  25 202 *  25 203 *  25 204 * 
25 205 *  25 206 *  25 207 *  25 208 * 
25 209 *  25 210 *  25 211 *  25 212 * 
25 213 : חנוכה, חנוכה  25 214 * : חנוכה, חנוכה  25 215 * : עודד, מנשה, בני, בכר, בכר  25 216 * : עודד, מנשה, מנשה 
25 217 *  25 218 *  25 219 *  25 220 * 
25 221 *  25 222 *  25 223 *  25 224 * 
25 225 *  25 226 *  25 227 *  25 228 * 
25 229 *  25 230 *  25 231 *  25 232 * : לילי, בן, נון, נון 
25 233 *  25 234 *  25 235 *  25 236 * 
25 237 *  25 238 *  25 239 *  25 240 * 
25 241 *  25 242 *  25 243 *  25 244 * 
25 245 *  25 246 *  25 247 *  25 248 * 
25 249 *  25 250 *  25 251 *  25 252 * 
25 253 *  25 254 *  25 255 *  25 256 * 
25 257 *  25 258 *  25 259 *  25 260 * 
25 261 *  25 262 *  25 263 *  25 264 * 
25 265 *  25 266 *