24 001 * : דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת  24 1 * : כרמית, אלעד, בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 2 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 3 * : רותי, אגמי, דלית, קורל, עובדי, רשת, רשת 
24 5 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 6 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 7 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 8 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה 
24 9 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 10 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 11 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 12 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה 
24 13 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 14 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 15 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 16 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה 
24 17 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 18 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 19 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 20 * : בקרה, רשת, אולפני, הרצליה, הרצליה 
24 21 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 22 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 23 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 24 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס 
24 25 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 26 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 27 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 28 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס 
24 29 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 30 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 31 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 32 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס 
24 33 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 34 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 35 * : ניסים, משעל, שמעון, פרס, פרס  24 36 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים 
24 37 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 38 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 39 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 40 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים 
24 41 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 42 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 43 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 44 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים 
24 45 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 46 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 47 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 48 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים 
24 49 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 50 * : אפקטים, פרסומת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 51 * : אפקטים, פרסומת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 52 * : אפקטים, פרסומת, אולפני, הרצליה, הרצליה 
24 53 * : אפקטים, פרסומת, אולפני, הרצליה, הרצליה  24 54 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 55 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 56 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים 
24 57 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  24 58 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 59 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 60 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט 
24 61 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 62 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 63 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 64 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט 
24 65 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 66 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 67 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 68 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט 
24 69 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 70 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 71 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 72 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט 
24 73 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 74 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 75 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 76 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט 
24 77 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 78 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 79 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 80 * : צבי, לידסקי, לידסקי 
24 81 * : צבי, לידסקי, לידסקי  24 82 * : צבי, לידסקי, לידסקי  24 83 * : צבי, לידסקי, לידסקי  24 84 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט 
24 85 * : להקת, בנות, אייל, בוחבוט, בוחבוט  24 86 * : שרית, ישי, לוי, רון, בן, ישי, דן, שילון, שילון  24 87 * : רון, בן, ישי, דן, שילון, שילון  24 88 * : רון, בן, ישי, דן, שילון, שילון 
24 89 * : שרית, ישי, לוי, רון, בן, ישי, דן, שילון, שילון  24 90 * : רון, בן, ישי, דן, שילון, שילון  24 91 * : שרית, ישי, לוי, דן, שילון, שילון  24 92 * : שרית, ישי, לוי, דן, שילון, שילון 
24 93 * : רון, בן, ישי, דן, שילון, שילון  24 95 * : רון, בן, ישי, אילנית, וינטרוב, משה, שגיב, דן, שילון, שילון  24 96 * : גברי, בנאי, ישראל, פוליאקוב, פולי, יגאל, שילון, בני, בכר, בכר  24 97 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 98 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 99 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 100 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 101 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 102 * : דן, שילון, מוטי, קירשנבאום, חיים, הרצוג, הרצוג  24 103 * : דן, שילון, מוטי, קירשנבאום, חיים, הרצוג, הרצוג  24 104 * : דן, שילון, מוטי, קירשנבאום, חיים, הרצוג, הרצוג  24 105 * : דן, שילון, מוטי, קירשנבאום, חיים, הרצוג, הרצוג 
24 106 * : דן, שילון, מוטי, קירשנבאום, חיים, הרצוג, הרצוג  24 107 * : דן, שילון, מוטי, קירשנבאום, חיים, הרצוג, הרצוג  24 108 * : דן, שילון, מוטי, קירשנבאום, חיים, הרצוג, הרצוג  24 109 * : קהל, יוחנן, צנגן, צנגן 
24 110 * : מוטי, קמחי, יגאל, שילון, צלמים, צלמים  24 111 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 112 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 113 * : חיים, הרצוג, הרצוג 
24 114 * : חיים, הרצוג, הרצוג  24 115 * : בני, בכר, חיים, הרצוג, הרצוג  24 116 * : אלי, ארן, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 117 * : ירוחם, שרובסקי, חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, קירשנבאום 
24 118 * : חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, קירשנבאום  24 119 * : עין, הדג, חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, יגאל, שילון, שילון  24 120 * : עין, הדג, חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, יגאל, שילון, שילון  24 121 * : חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, דן, שילון, שילון 
24 122 * : חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, דן, שילון, שילון  24 123 * : חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, דן, שילון, שילון  24 124 * : חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, דן, שילון, שילון  24 125 * : חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, דן, שילון, שילון 
24 126 * : חיים, הרצוג, מוטי, קירשנבאום, דן, שילון, שילון  24 127 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 128 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 129 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 130 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 131 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 132 * : יגאל, שילון, הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 133 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי 
24 134 * : אברהם, דשא, פשנל, שייקה, לוי, גברי, בנאי, בנאי  24 135 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 136 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 137 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 138 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 139 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 140 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 141 * : הגשש, החיוור, גברי, בנאי, בנאי 
24 142 * : אברהם, דשא, פשנל, מוטי, קירשנבאום, קירשנבאום  24 143 * : אברהם, דשא, פשנל, מוטי, קירשנבאום, קירשנבאום  24 144 * : אברהם, דשא, פשנל, מוטי, קירשנבאום, ישראל, פוליאקוב, פולי, פולי  24 145 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 146 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 147 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 148 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 149 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 150 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 151 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 152 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 153 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 154 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 155 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 156 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 157 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 158 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 159 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 160 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 161 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 162 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 163 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 164 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 165 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי 
24 166 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 167 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 168 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 169 * : הגשש, החיוור, בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל 
24 170 * : בשידור, חי, דן, שילון, במעגל, במעגל  24 171 * : מוטי, קירשנבאום, קירשנבאום  24 172 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 173 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי 
24 174 * : הגשש, החיוור, שייקה, לוי, ישראל, פוליאקוב, גברי, בנאי, בנאי  24 176 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 177 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 178 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד 
24 179 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 180 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 181 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 182 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד 
24 183 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 184 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 185 * : NBA, ברונו, לנדסברג, ניסים, זווילי, דן, שילון, שילון  24 186 * : NBA, ברונו, לנדסברג, ניסים, זווילי, דן, שילון, שילון 
24 187 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 188 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 189 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 190 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד 
24 191 * : דני, ליטני, ליטני  24 192 * : דני, ליטני, ליטני  24 193 * : דני, ליטני, ליטני  24 194 * : דני, ליטני, ליטני 
24 195 * : דני, ליטני, ליטני  24 196 * : NBA, נדב, הנפלד, הנפלד  24 197 * : NBA, נדב, הנפלד, הנפלד  24 198 * : NBA, ניסים, זווילי, דן, שילון, שילון 
24 199 * : NBA, ברונו, לנדסברג, ניסים, זווילי, דן, שילון, שילון  24 200 * : NBA, ברונו, לנדסברג, ניסים, זווילי, דן, שילון, שילון  24 201 * : NBA, ברונו, לנדסברג, ניסים, זווילי, דן, שילון, שילון  24 202 * : NBA, ברונו, לנדסברג, דן, שילון, שילון 
24 203 * : NBA, דן, שילון, שילון  24 204 * : NBA, nba  24 205 * : NBA, דן, שילון, שילון  24 206 * : NBA, דן, שילון, שילון 
24 207 * : NBA, דן, שילון, שילון  24 208 * : NBA, דן, שילון, שילון  24 209 * : NBA, דן, שילון, שילון  24 210 * : NBA, דן, שילון, שילון 
24 211 * : NBA, דן, שילון, שילון  24 212 * : NBA, דן, שילון, שילון  24 213 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד  24 214 * : NBA, דן, שילון, נדב, הנפלד, הנפלד