23 001 *  23 1 * : ילדים, רשת, עובדי, רשת  23 2 * : דודו, דותן, דותן  23 3 * : רשת, עובדי, רשת 
23 4 * : ילדים, רשת, עובדי, רשת  23 5 * : דודו, דותן, דותן  23 6 * : דודו, דותן, דותן  23 7 * : עמי, גניגר, דודו, דותן, דותן 
23 8 * : יעל, צפיר, שרית, ישי, לוי, זה, הסוד, שלי  23 9 * : מיכל, ינאי, ינאי  23 10 * : מיכל, ינאי, ינאי  23 11 * : מיכל, ינאי, ינאי 
23 12 * : מיכל, ינאי, ינאי  23 13 * : מיכל, ינאי, ינאי  23 14 * : יעל, צפיר, שרית, ישי, לוי, זה, הסוד, שלי  23 15 * : זה, הסוד, שלי, שלי 
23 16 * : טובי, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  23 17 * : טובי, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  23 18 * : טובי, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  23 19 * : טובי, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי 
23 20 * : טובי, צפיר, זה, הסוד, שלי, שלי  23 21 * : שרית, ישי, לוי, לוי  23 22 * : שרית, ישי, לוי, לוי  23 23 * : יעל, צפיר, שרית, ישי, לוי, זה, הסוד, שלי 
23 24 * : יעל, צפיר, שרית, ישי, לוי, זה, הסוד, שלי  23 25 * : יעל, צפיר, שרית, ישי, לוי, זה, הסוד, שלי  23 26 * : יעל, צפיר, שרית, ישי, לוי, זה, הסוד, שלי  23 27 * : שרית, ישי, לוי, לוי 
23 28 * : שרית, ישי, לוי, לוי  23 29 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 30 * : ערוץ, הילדים, הילדים  23 31 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
23 32 * : ערוץ, הילדים, הילדים  23 33 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 34 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 35 * : ניסים, אברביה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
23 36 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 37 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 38 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 39 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים 
23 40 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 41 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 42 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 43 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים 
23 44 * : מיכל, ינאי, ערוץ, הילדים, הילדים  23 45 * : דודו, דותן, דותן  23 46 * : דודו, דותן, דותן  23 47 * : דודו, דותן, דותן 
23 48 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 49 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 50 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 51 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 52 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 53 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 54 * : בני, בכר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 55 * : דודו, דותן, דותן 
23 56 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 57 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 58 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 59 * : משכית, קורן, ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 60 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 61 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 62 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 63 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 64 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 65 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 66 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 67 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 68 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 69 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 70 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 71 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 72 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 73 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 74 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 75 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 76 * : דודו, פישר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 77 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 78 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 79 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 80 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 81 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 82 * : אולפני, הרצליה, הרצליה  23 83 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 84 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 85 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 86 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 87 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 88 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 89 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 90 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 91 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 92 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 93 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 94 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 95 * : סימן, טוב, ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 96 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 97 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 98 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 99 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן 
23 100 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 101 * : ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 102 * : בני, בכר, ברוריה, דודו, דותן, דותן  23 103 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 104 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 105 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 106 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 107 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 108 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 109 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 110 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 111 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 112 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 113 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 114 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 115 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 116 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 117 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 118 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 119 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 120 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 121 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 122 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 123 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 124 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 125 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 126 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 127 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 128 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 129 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 130 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 131 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 132 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 133 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 134 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 135 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 136 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 137 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 138 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 139 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 140 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 141 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 142 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 143 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 144 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 145 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 146 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 147 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 148 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 149 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 150 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 151 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 152 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 153 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 154 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 155 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 156 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 157 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 158 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 159 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 160 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 161 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 162 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 163 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 164 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 165 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 166 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 167 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 168 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 169 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 170 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 171 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 172 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 173 * : דן, שילון, שמואל, אוקון, נחושתן, נחושתן  23 174 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 175 * : דן, שילון, דליק, ווליניץ, דליק 
23 176 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 177 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 178 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 179 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 180 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 181 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 182 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 183 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 184 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 185 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 186 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 187 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 188 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 189 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 190 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 191 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 192 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 193 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 194 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 195 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 196 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 197 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 198 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 199 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 200 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 201 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 202 * : דליק, ווליניץ, דליק  23 203 * : דליק, ווליניץ, דליק 
23 204 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 205 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 206 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 207 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 208 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 209 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 210 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 211 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 212 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 213 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 214 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 215 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 216 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 217 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 218 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 219 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
23 220 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 221 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  23 222 * : בני, בכר, דליק, ווליניץ, דליק  23 223 * : אולפני, הרצליה, הרצליה