22 001 * : יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, דמארי  22 1 * : יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, אריק, שרון, שרון  22 2 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, אריק, שרון, שרון  22 3 * : יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, דמארי 
22 4 * : יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, אריק, שרון, שרון  22 5 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, דמארי  22 6 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, דמארי  22 7 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, אריק, שרון, שרון 
22 8 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, דמארי  22 9 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, דמארי  22 10 * : יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, אריק, שרון, שרון  22 11 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, אריק, שרון, שרון 
22 12 * : יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, דמארי  22 13 * : דודו, דותן, יפה, ירקוני, שושנה, דמארי, אריק, שרון, שרון  22 14 * : דן, שילון, שילון  22 15 * : דן, שילון, שילון 
22 16 * : דליה, איציק, איציק  22 17 * : חיים, חג'ג', דן, שילון, מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 18 * : חיים, חג'ג', דן, שילון, מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 19 * : מיס, קליפורניה, שמרית, נחמקין, נחמקין 
22 20 * : מיס, קליפורניה, שמרית, נחמקין, נחמקין  22 21 * : חיים, חג'ג', דן, שילון, מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 22 * : דן, שילון, שילון  22 23 * : מיס, קליפורניה, משה, שגיב, שגיב 
22 24 * : מיס, קליפורניה, משה, שגיב, שגיב  22 25 * : מיס, קליפורניה, יוחנן, צנגן, צנגן  22 26 * : מיס, קליפורניה, יוחנן, צנגן, צנגן  22 27 * : חיים, חג'ג', דן, שילון, מיס, קליפורניה, קליפורניה 
22 28 * : דן, שילון, מיס, קליפורניה, יוחנן, צנגן, צנגן  22 29 * : דן, שילון, מיס, קליפורניה, יוחנן, צנגן, צנגן  22 30 * : דן, שילון, מיס, קליפורניה, יוחנן, צנגן, צנגן  22 31 * : דליה, איציק, דן, שילון, יוחנן, צנגן, צנגן 
22 32 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 33 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 34 *  22 35 * : מיס, קליפורניה, אלי, האנה, האנה 
22 36 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 37 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 38 * : מיס, קליפורניה, חיים, חג'ג', עובדי, רשת, רשת  22 39 * : מיס, קליפורניה, חיים, חג'ג', חג'ג' 
22 40 * : מיס, קליפורניה, חיים, חג'ג', חג'ג'  22 41 * : מיס, קליפורניה, חיים, חג'ג', ליאורה, לנדאו, לנדאו  22 42 * : יום, הולדת, ליאורה, לנדאו, לנדאו  22 43 * : יום, הולדת, ליאורה, לנדאו, לנדאו 
22 44 * : משה, שגיב, שגיב  22 45 * : מיס, קליפורניה, אלי, האנה, האנה  22 46 * : יום, הולדת, ליאורה, לנדאו, לנדאו  22 47 * : יום, הולדת, ליאורה, לנדאו, לנדאו 
22 48 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה  22 49 * : יום, הולדת, ליאורה, לנדאו, לנדאו  22 50 * : יום, הולדת, ליאורה, לנדאו, לנדאו  22 51 * : דורי, באוויר, דנה, מודן, מודן 
22 52 * : דורי, באוויר, דנה, מודן, מודן  22 53 * : דורי, באוויר, באוויר  22 54 * : דורי, באוויר, באוויר  22 55 * : דורי, באוויר, באוויר 
22 56 * : דורי, באוויר, באוויר  22 57 * : דורי, באוויר, באוויר  22 58 * : דורי, באוויר, באוויר  22 59 * : דורי, באוויר, באוויר 
22 60 * : דורי, באוויר, באוויר  22 61 * : דורי, באוויר, באוויר  22 62 * : דורי, באוויר, באוויר  22 63 * : דורי, באוויר, באוויר 
22 64 * : דורי, באוויר, באוויר  22 65 * : דורי, באוויר, באוויר  22 66 * : אבי, כהן, דורי, באוויר, באוויר  22 67 * : אבי, כהן, דורי, באוויר, באוויר 
22 68 * : דורי, באוויר, באוויר  22 69 * : ערוץ, הילדים, עינת, ארליך, ארליך  22 70 * : ערוץ, הילדים, עינת, ארליך, ארליך  22 71 * : ערוץ, הילדים, עינת, ארליך, ארליך 
22 72 * : ערוץ, הילדים, עינת, ארליך, ארליך  22 73 * : ערוץ, הילדים, עינת, ארליך, ארליך  22 74 * : ערוץ, הילדים, עינת, ארליך, ארליך  22 75 * : דליק, ווליניץ, דליק 
22 76 * : דליק, ווליניץ, דליק  22 77 * : דליק, ווליניץ, דליק  22 78 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 79 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 80 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 81 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 82 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 83 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 84 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 85 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 86 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 87 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 88 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 89 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 90 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 91 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 92 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 93 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 94 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 95 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 96 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 97 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 98 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 99 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 100 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 101 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 102 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 103 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 104 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 105 * : אבי, כהן, דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 106 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 107 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 108 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 109 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 110 * : בני, כרמל, דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 111 * : בני, כרמל, דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 112 * : בני, כרמל, דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 113 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 114 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 115 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 116 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 117 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 118 * : שמואל, אוקון, נחושתן, עובדי, רשת, רשת  22 119 * : שמואל, אוקון, נחושתן, עובדי, רשת, רשת 
22 120 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 121 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 122 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 123 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 124 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 125 * : שמואל, אוקון, נחושתן, עובדי, רשת, רשת  22 126 * : עובדי, רשת, רשת  22 127 * : עובדי, רשת, רשת 
22 128 * : שמואל, אוקון, נחושתן, עובדי, רשת, רשת  22 129 * : שמואל, אוקון, נחושתן, עובדי, רשת, רשת  22 130 * : עובדי, רשת, רשת  22 131 * : עובדי, רשת, רשת 
22 132 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 133 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 134 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 135 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 136 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 137 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 138 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 139 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 140 * : עובדי, רשת, רשת  22 141 * : יוחנן, צנגן, עמי, גניגר, גניגר  22 142 * : עובדי, רשת, רשת  22 143 * : דן, שילון, דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 144 * : עובדי, רשת, רשת  22 145 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 146 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 147 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 148 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 149 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 150 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 151 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 152 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 153 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 154 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 155 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 156 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 157 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 158 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 159 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 160 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 161 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 162 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 163 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר 
22 164 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 165 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 166 * : אבי, כהן, בני, בכר, דורי, בן, זאב, דורי, באוויר, באוויר  22 167 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר 
22 168 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר  22 169 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר  22 170 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר  22 171 * : דורי, בן, זאב, דורי, באוויר 
22 172 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן  22 173 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן  22 174 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן  22 175 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן 
22 176 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן  22 177 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן  22 178 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן  22 179 * : דודו, פישר, פישר 
22 180 * : דודו, פישר, פישר  22 181 * : דודו, דותן, דותן  22 182 * : דודו, דותן, דותן  22 183 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן 
22 184 * : דודו, פישר, דודו, דותן, דותן  22 185 * : דודו, פישר, פישר  22 186 * : חיילות, קהל, דודו, דותן, דותן  22 187 * : ליאורה, לנדאו, דודו, דותן, דותן 
22 188 * : ליאורה, לנדאו, דודו, דותן, דותן  22 189 * : ליאורה, לנדאו, דודו, דותן, דותן  22 190 * : ליאורה, לנדאו, דודו, דותן, דותן  22 191 * : ברוריה, אבידן, בריר, בריר 
22 192 * : דודו, דותן, דותן  22 193 * : דודו, דותן, דותן  22 194 * : דודו, דותן, דותן  22 195 * : דודו, דותן, דותן 
22 196 * : דודו, דותן, דותן  22 197 * : דורון, נשר, דודו, דותן, דותן  22 198 * : דורון, נשר, דודו, דותן, דותן  22 199 * : דודו, דותן, דותן 
22 200 * : דודו, דותן, דותן  22 201 * : דודו, דותן, דותן  22 202 * : דודו, דותן, דותן  22 203 * : ברוריה, אבידן, בריר, שרית, ישי, לוי, דודו, דותן, דותן 
22 204 * : ברוריה, אבידן, בריר, שרית, ישי, לוי, דודו, דותן, דותן  22 205 * : ברוריה, אבידן, בריר, שרית, ישי, לוי, דודו, דותן, דותן  22 206 * : דודו, דותן, דותן  22 207 * : דודו, דותן, דותן 
22 208 * : דודו, דותן, דותן  22 209 * : דודו, דותן, דותן  22 210 * : דודו, דותן, דותן  22 211 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה