21 001 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 2 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 3 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 4 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו 
21 5 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 6 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 7 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 8 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו 
21 9 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 10 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 11 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 12 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו 
21 13 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 14 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 15 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 16 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו 
21 17 * : תיאטרון, באר, שבע, ששי, סעד, סעד  21 18 * : תיאטרון, באר, שבע, ששי, סעד, סעד  21 19 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 20 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו 
21 21 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 22 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 23 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 24 * : תיאטרון, באר, שבע, הרופא, בעל, כורחו, כורחו 
21 25 * : תיאטרון, באר, שבע, הוגו, ירדן, הרופא, בעל, כורחו, כורחו  21 26 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  21 27 * : דן, שילון, במעגל, במעגל  21 28 * : דן, שילון, טדי, קולק, קולק 
21 29 * : דן, שילון, שילון  21 30 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 31 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 32 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון 
21 33 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 34 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 35 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 36 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון 
21 37 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 38 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 39 * : דן, שילון, יגאל, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 40 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון 
21 41 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 42 * : טדי, קולק, יעקב, אגמון, אגמון  21 43 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 44 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון 
21 45 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 46 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 47 * : דן, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 48 * : דן, שילון, טדי, קולק, יגאל, שילון, יעקב, אגמון, אגמון 
21 49 * : דן, שילון, טדי, קולק, יגאל, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 50 * : דן, שילון, טדי, קולק, יגאל, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 51 * : דן, שילון, טדי, קולק, יגאל, שילון, יעקב, אגמון, אגמון  21 52 * : דן, שילון, טדי, קולק, יגאל, שילון, יעקב, אגמון, אגמון 
21 53 * : ילד, דן, שילון, שילון  21 54 * : טדי, קולק, מנצח, מנצח  21 55 * : טדי, קולק, מנצח, מנצח  21 56 * : טדי, קולק, יגאל, שילון, שילון 
21 57 * : טדי, קולק, יגאל, שילון, שילון  21 58 *  21 59 *  21 60 * : טדי, קולק, מנצח, מנצח 
21 61 * : טדי, קולק, מנצח, מנצח  21 62 * : טדי, קולק, מנצח, מנצח  21 63 : טדי, קולק, מנצח, מנצח  21 64 * : זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב 
21 65 * : מנדי, רודן, רודן  21 66 * : זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 67 * : זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 68 * : דני, ווסלי, מנדי, רודן, רודן 
21 69 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 70 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 71 * : כרמית, אלעד, אלעד  21 72 * : כרמית, אלעד, אלעד 
21 73 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 74 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 75 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 76 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב 
21 77 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 78 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 79 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 80 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב 
21 81 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 82 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 83 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 84 * : דן, שילון, זובין, מאטה, דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב 
21 85 * : דן, שילון, זובין, מאטה, מאטה  21 86 * : דן, שילון, זובין, מאטה, מאטה  21 87 * : דן, שילון, זובין, מאטה, מאטה  21 88 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, מנדי, רודן, רודן 
21 89 * : מירי, שילון, ציביון, ציביון  21 90 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, ציביון  21 91 * : דן, שילון, זובין, מאטה, מאטה  21 92 * : זובין, מאטה, מאטה 
21 93 * : דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 94 * : זובין, מאטה, מאטה  21 95 * : דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב  21 96 * : דודו, פישר, גבי, שדה, יבגני, שפופלוב, שפופלוב 
21 97 * : זובין, מאטה, מאטה  21 98 * : דן, שילון, מירי, שילון, ציביון, ציביון  21 99 * : מירי, שילון, ציביון, ציביון  21 100 * : דן, שילון, שילון 
21 101 * : מיס, קליפורניה, עמיר, פרץ, פרץ  21 102 * : עמיר, פרץ, אלי, האנה, האנה  21 103 * : מיס, קליפורניה, אלי האנה, האנה  21 104 * : מיס, קליפורניה, שרון, גבע, גבע 
21 105 * : כרמית, אלעד, אלעד  21 106 * : מיס, קליפורניה, עמיר, פרץ, פרץ  21 107 * : מיס, קליפורניה, צביקה, פיק, פיק  21 108 * : מיס, קליפורניה, צביקה, פיק, פיק 
21 109 * : מיס, קליפורניה, צביקה, פיק, פיק  21 110 * : רון, חולדאי, משה, נוי, נוי  21 111 * : רון, חולדאי, חולדאי  21 112 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה 
21 113 * : דן, שילון, צביקה, פיק, עמיר, פרץ, מיס, קליפורניה, קליפורניה  21 114 * : דן, שילון, צביקה, פיק, עמיר, פרץ, מיס, קליפורניה, קליפורניה  21 115 * : דן, שילון, צביקה, פיק, עמיר, פרץ, מיס, קליפורניה, קליפורניה  21 116 * : דן, שילון, צביקה, פיק, עמיר, פרץ, מיס, קליפורניה, קליפורניה 
21 117 * : דן, שילון, צביקה, פיק, עמיר, פרץ, מיס, קליפורניה, קליפורניה  21 118 * : מיס, קליפורניה, אלי האנה, האנה  21 119 * : הורדת, ידיים, מיס, קליפורניה, עמיר, פרץ, פרץ  21 120 * : הורדת, ידיים, מיס, קליפורניה, עמיר, פרץ, פרץ 
21 121 * : הורדת, ידיים, מיס, קליפורניה, עמיר, פרץ, פרץ  21 122 * : דן, שילון, צביקה, פיק, עמיר, פרץ, מיס, קליפורניה, קליפורניה  21 123 * : דן, שילון, צביקה, פיק, עמיר, פרץ, מיס, קליפורניה, קליפורניה  21 124 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה 
21 125 * : מיס, קליפורניה, קליפורניה  21 126 * : עמיר, פרץ, אלי, האנה, האנה  21 127 * : מיס, קליפורניה, עמיר, פרץ, פרץ  21 128 * : דן, שילון, מיס, קליפורניה, קליפורניה 
21 129 * : זיוה, זינגר, ויסלר, רפי, ויסלר, יעל, ויסלר, ויסלר  21 130 * : אורחים, בשידור, חי, במעגל, במעגל  21 131 * : יוחנן, צנגן, ברונו, לנדסברג, לנדסברג  21 132 * : יוחנן, צנגן, ברונו, לנדסברג, לנדסברג 
21 133 * : יוחנן, צנגן, ברונו, לנדסברג, לנדסברג  21 134 איתן הבר דייוויד פדרמן אלי לנדאו לנדאו : איתן, הבר, דייוויד, פדרמן, אלי, לנדאו, לנדאו  21 135 איתן הבר דייוויד פדרמן אלי לנדאו לנדאו : איתן, הבר, דייוויד, פדרמן, אלי, לנדאו, לנדאו  21 136 * : מרגלית, צנעני, מירי, שילון, ציביון, ציביון 
21 137 * : מרגלית, צנעני, מירי, שילון, ציביון, ציביון  21 138 * : איתן, הבר, אריאלה, גניגר, גניגר  21 139 * : יוחנן, צנגן, דן, שילון, שילון  21 140 * : אלי, לנדאו, ליאורה, לנדאו, שמעון, שבס, שבס 
21 141 * : אלי, לנדאו, שמעון, שבס, שבס  21 142 * : יוחנן, צנגן, צנגן  21 143 * : יוחנן, צנגן, צנגן  21 144 דייוויד פדרמן דן שילון שילון : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון 
21 145 * : דייוויד, פדרמן, דן, שילון, שילון  21 146 * : עמי, גניגר, גניגר  21 147 * : אריאלה, גניגר, עמי, גניגר, גניגר  21 148 * : צנגן, צנגן 
21 149 * : דן, שילון, שילון  21 150 * : יוחנן, צנגן, שמואל, אוקון, נחושתן, דני, ווסלי, ווסלי  21 151 * : שמעון, שבס, שבס  21 152 * : שמעון, שבס, שבס 
21 153 * : ברונו, לנדסברג, לנדסברג  21 154 * : איריס, זמל, מרגלית, צנעני, חיים, זמל, זמל  21 155 * : איריס, זמל, מרגלית, צנעני, חיים, זמל, זמל  21 156 * : טלי, בן, טובים, טובים 
21 157 * : טלי, בן, טובים, טובים  21 158 * : צנגן, צנגן  21 159 * : איריס, זמל, מרגלית, צנעני, מנדי, רודן, רודן  21 160 * : מרגלית, צנעני, מנדי, רודן, רודן 
21 161 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן  21 162 * : אריאלה, גניגר, גניגר  21 163 * : טלי, בן, טובים, טובים  21 164 * : באולפני, הרצליה, הרצליה 
21 165 * : יורם, פרי, פרי  21 166 * : שוקי, לרר, יורם, פרי, פרי  21 167 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון  21 168 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון 
21 169 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון  21 170 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון  21 171 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון  21 172 * : בני, בכר, יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון 
21 173 * : יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון  21 174 * : יגאל, שילון, ענת, עצמון, עצמון  21 175 * : רינו, צרור, צרור  21 176 * : רינו, צרור, צרור 
21 177 * : גדעון, לוי, לוי  21 178 * : יורם, פרי, בני, בכר, רינו, צרור, צרור  21 179 * : באולפני, הרצליה, הרצליה  21 180 * : באולפני, הרצליה, הרצליה 
21 181 * : יורם, פרי, פרי  21 182 * : יורם, פרי, פרי  21 183 * : באולפני, הרצליה, הרצליה  21 184 * : רינו, צרור, צרור 
21 185 * : רינו, צרור, יורם, פרי, פרי  21 186 * : רינו, צרור, יורם, פרי, פרי  21 187 * : רינו, צרור, יורם, פרי, פרי  21 188 * : יורם, פרי, פרי 
21 189 * : שוקי, לרר, יורם, פרי, פרי  21 190 * : באולפני, הרצליה, הרצליה  21 191 * : יגאל, שילון, בני, כרמלי, כרמלי  21 192 * : הנהג, הנהג 
21 193 * : אורי, אבנרי, רינו, צרור, צרור  21 194 * : אורי, אבנרי, רינו, צרור, צרור  21 195 * : אורי, אבנרי, רינו, צרור, צרור  21 196 * : יורם, פרי, אורי, אבנרי, רינו, צרור, צרור 
21 197 * : אורי, אבנרי, רינו, צרור, צרור  21 198 * : אורי, אבנרי, רינו, צרור, צרור  21 199 * : שוקי, לרר, יורם, פרי, פרי  21 200 * : שוקי, לרר, יורם, פרי, פרי 
21 201 * : יורם, פרי, פרי  21 202 * : יורם, פרי, פרי  21 203 * : יורם, פרי, פרי