19 001 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 1 * : פטר, סלע, רותי, ויסברג, נמרודי, נמרודי  19 2 * : פטר, סלע, יגאל, שילון, רותי, ויסברג, נמרודי, נמרודי  19 3 * : פטר, סלע, סלע 
19 5 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 6 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 7 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 8 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
19 9 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 10 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 11 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 12 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
19 13 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 14 * : אודיה, קורן, קורן  19 15 * : יהונתן, גפן, גפן  19 16 * : רובי, ראובן, ריבלין, ריבלין 
19 17 * : יאיר, גרבוז, גרבוז  19 18 * : יהונתן, גפן, גפן  19 19 * : אין, עם, מי, לדבר, לדבר  19 20 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
19 21 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 22 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 23 * : משה, שגיב, אקי, אבני, אבני  19 24 * : משה, שגיב, אקי, אבני, אבני 
19 25 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 26 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 27 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 28 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
19 29 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 30 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 31 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 32 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
19 33 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 34 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 35 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 36 * : אקי, אבני, סטוץ, סטוץ 
19 37 * : משה, שגיב, שגיב  19 38 * : בני, כרמלי, אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 39 * : בני, כרמלי, אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 40 * : משה, שגיב, שגיב 
19 41 * : שלמה, אורבך, אקי, אבני, סטוץ, סטוץ  19 42 * : פרח, רותם, רותם  19 43 * : שמרית, נחמקין, נחמקין  19 44 * : ירדנה, הראל, יוחנן, צנגן, צנגן 
19 45 * : טלי, בן, טובים, טובים  19 46 * : יוסי, בן, שאנן, פרח, רותם, רפי, ויסלר, טלי, בן, טובים, טובים  19 47 * : פרח, רותם, רותם  19 48 * : פרח, רותם, רותם 
19 49 * : רותי, אגמי, אגמי  19 50 * : יוחנן, צנגן, צנגן  19 51 * : יוחנן, צנגן, דני, ווסלי, דן, שילון, צנגן  19 52 * : רפי, גינת, גינת 
19 53 * : איציק, קליגסברג, קליגסברג  19 54 * : ילדה, ילדה  19 55 * : יוחנן, צנגן, צנגן  19 56 * : משה, שגיב, ירדנה, הראל, שגיב 
19 57 * : יוחנן, צנגן, צנגן  19 58 * : יוחנן, צנגן, צנגן  19 59 * : יוחנן, צנגן, עוזי, פלד, צנגן  19 60 * : יוחנן, צנגן, עוזי, פלד, צנגן 
19 61 * : יוחנן, צנגן, נחמן, שי, צנגן  19 62 * : יוחנן, צנגן, נחמן, שי, צנגן  19 63 * : רפי, גינת, גינת  19 64 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן 
19 65 * : איריס, זמל, זמל  19 66 * : יוחנן, צנגן, צנגן  19 67 * : יוחנן, צנגן, צנגן  19 68 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
19 69 * : חיים, זמל, איריס, זמל, זמל  19 70 * : צנגן, צנגן  19 71 * : צנגן, צנגן  19 72 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
19 73 * : אלי, ארן, יוחנן, צנגן, צנגן  19 74 * : אלי, ארן, ארן  19 75 * : צנגן, צנגן  19 76 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
19 77 * : יוחנן, צנגן, צנגן  19 78 * : יוסי, בן, שאנן, שאנן  19 79 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  19 80 * : יוחנן, צנגן, צנגן 
19 81 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  19 82 * : דן, שילון, בינו, צדיק, צדיק  19 83 * : רפי, גינת, גינת  19 84 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 85 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 86 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 87 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 88 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 89 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 90 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 91 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 92 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 93 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 94 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 95 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 96 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 97 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 98 * : דליה, איציק, בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 99 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 100 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 101 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 102 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 103 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 104 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 105 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 106 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 107 * : שמואל, אוקון, רפי, גינת, דני, ווסלי, בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 108 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 109 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 110 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 111 * : משה, שגיב, יוחנן, צנגן, בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 112 * : משה, שגיב, יוחנן, צנגן, בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 113 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 114 * : יוסי, בן, שאנן, רותי, אגמי, בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 115 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 116 * : טלי, בן, טובים, רותי, אגמי, בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 117 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 118 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 119 * : דן, שילון, רפי, גינת, בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 120 * : דן, שילון, רפי, גינת, בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 121 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 122 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 123 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 124 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 125 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 126 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 127 *  19 128 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 129 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 130 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 131 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 132 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל 
19 133 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 134 * : גליה, אלבין, אבינעם, ברוג, ברוג  19 135 * : פרח, רותם, בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 136 * : גליה, אלבין, אבינעם, ברוג, ברוג 
19 137 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 138 * : גליה, אלבין, אבינעם, ברוג, ברוג  19 139 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 140 * : אהוד, ברק, ברק 
19 141 * : אהוד, ברק, מוחמד, בסיוני, בסיוני  19 142 * : יהונתן, גפן, אהוד, ברק, מוחמד, בסיוני, בסיוני  19 143 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני  19 144 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני 
19 145 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני  19 146 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני  19 147 * : מוחמד, בסיוני, בסיוני  19 148 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל 
19 149 * : ריקי, אריאלי, ריקי  19 150 * : גליה, אלבין, אבינעם, ברוג, ברוג  19 151 * : בשידור, חיי, המעגל, המעגל  19 152 * : גליה, אלבין, אבינעם, ברוג, ברוג 
19 153 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 154 * : יוסי, צמח, יוחנן, צנגן, צנגן  19 155 * : יוסי, צמח, יוחנן, צנגן, צנגן  19 156 * : יוסי, צמח, יוחנן, צנגן, צנגן 
19 157 * : יוסי, בן, שאנן, יוחנן, צנגן, צנגן  19 158 * : יוסי, בן, שאנן, יוחנן, צנגן, צנגן  19 159 * : יוסי, בן, שאנן, יוחנן, צנגן, צנגן  19 160 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 161 * : רפי, גינת, בר, מצווה, יוחנן, צנגן, צנגן  19 162 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 163 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 164 * : רפי, גינת, בר, מצווה, יוחנן, צנגן, צנגן 
19 165 * : רפי, גינת, בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 166 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 167 * : צנגן, צנגן  19 168 * : אלי, ארן, יוחנן, צנגן, צנגן 
19 169 * : אלי, ארן, יוחנן, צנגן, צנגן  19 170 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 171 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן  19 172 * : בר, מצווה, צנגן, צנגן 
19 173 * : רפי, ויסלר, פרח, רותם, רותם  19 174 * : צנגן, צנגן  19 175 * : פרח, רותם, רותם  19 176 * : שמרית, נחמקין, שלי, גיל, נחמקין