18 001 * : מיכל, כרמלי, כרמלי  18 2 * : מיכל, כרמלי, כרמלי  18 3 * : בני, כרמלי, מיכל, כרמלי, כרמלי  18 4 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 5 * : מוסיכף, מוסיכף  18 6 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 7 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  18 8 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
18 9 * : עדי, שילון, מוסיכף, מוסיכף  18 10 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  18 11 * : דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  18 12 * : דן, שילון, דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף 
18 13 * : דן, שילון, עדי, שילון, דפנה, שילון, מוסיכף, מוסיכף  18 14 * : דן, שילון, מוסיכף, מוסיכף  18 15 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 16 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
18 17 * : מוסיכף, מוסיכף  18 18 * : מוסיכף, מוסיכף  18 19 * : מוסיכף, מוסיכף  18 20 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 21 * : מוסיכף, מוסיכף  18 22 * : מוסיכף, מוסיכף  18 23 * : מוסיכף, מוסיכף  18 24 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 25 * : מוסיכף, מוסיכף  18 26 * : מוסיכף, מוסיכף  18 27 * : מוסיכף, מוסיכף  18 28 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 29 * : מוסיכף, מוסיכף  18 30 * : מוסיכף, מוסיכף  18 31 * : מוסיכף, מוסיכף  18 32 * : עדי, שילון, מוסיכף, מוסיכף 
18 33 * : בילי, מוסקונה, לרמן, בילי, בדרכים, בדרכים  18 34 * : בילי, מוסקונה, לרמן, בילי, בדרכים, בדרכים  18 35 * : מירה, טל, מאפרת, בילי, מוסקונה, לרמן, בילי, בדרכים, בדרכים  18 36 * : בילי, מוסקונה, לרמן, בילי, בדרכים, בדרכים 
18 37 * : מוסיכף, מוסיכף  18 38 * : מוסיכף, מוסיכף  18 39 * : מוסיכף, מוסיכף  18 40 * : ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
18 41 * : ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  18 42 * : ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  18 43 * : מוסיכף, מוסיכף  18 44 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 45 * : מוסיכף, מוסיכף  18 46 * : מוסיכף, מוסיכף  18 47 * : מוסיכף, מוסיכף  18 48 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 49 * : מוסיכף, מוסיכף  18 50 * : מוסיכף, מוסיכף  18 51 * : ניצה, שאול, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  18 52 * : ניצה, שאול, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
18 53 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 54 * : דן, שילון, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  18 55 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 56 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 57 * : מוסיכף, מוסיכף  18 58 * : מוסיכף, מוסיכף  18 59 * : מוסיכף, מוסיכף  18 60 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 61 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 62 * : מוסיכף, מוסיכף  18 63 * : מוסיכף, מוסיכף  18 64 * : ניצה, שאול, דן, שילון, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
18 65 * : ניצה, שאול, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  18 66 * : ניצה, שאול, ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  18 67 * : מוסיכף, מוסיכף  18 68 * : ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף 
18 69 * : ירוחם, שרובסקי, מוסיכף, מוסיכף  18 70 * : מוסיכף, מוסיכף  18 71 * : מוסיכף, מוסיכף  18 72 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 73 * : מוסיכף, מוסיכף  18 74 * : עודד, קוטלר, קוטלר  18 75 * : עודד, קוטלר, קוטלר  18 76 * : עודד, קוטלר, קוטלר 
18 77 * : עודד, קוטלר, קוטלר  18 78 * : עודד, קוטלר, קוטלר  18 79 * : עודד, קוטלר, קוטלר  18 80 * : עודד, קוטלר, קוטלר 
18 81 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 82 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 83 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 84 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
18 85 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 86 * : עודד, קוטלר, קוטלר  18 87 * : אריאל, זילבר, זילבר  18 88 * : אריאל, זילבר, זילבר, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 89 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 90 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 91 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 92 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
18 93 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 94 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 95 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 96 * : אריאל, זילבר, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 97 * : אריאל, זילבר, ערוץ, הילדים, הילדים  18 98 * : אריאל, זילבר, ערוץ, הילדים, הילדים  18 99 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 100 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
18 101 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 102 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 103 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 104 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
18 105 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 106 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 107 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 108 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
18 109 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 110 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 111 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 112 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
18 113 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 114 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 115 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 116 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 117 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 118 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 119 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 120 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 121 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 122 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 123 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 124 * 
18 125 *  18 126 *  18 127 *  18 128 * 
18 129 *  18 130 *  18 131 *  18 132 * 
18 133 *  18 134 *  18 135 *  18 136 * 
18 137 *  18 138 *  18 139 *  18 140 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
18 141 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 142 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 143 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 144 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 145 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 146 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 147 * : ערוץ, הילדים, הילדים  18 148 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
18 149 * : דליק, ווליניץ, שלמה, אורבך, ערוץ, הילדים, הילדים  18 150 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 151 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 152 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 153 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 154 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 155 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 156 * : ערוץ, הילדים, הילדים 
18 157 * : פנינה, רוזנבלום, ערוץ, הילדים, הילדים  18 158 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 159 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 160 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 161 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 162 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 163 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 164 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 165 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 166 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 167 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 168 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 169 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 170 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 171 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 172 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים 
18 173 * : דני, ווסלי, דליק, ווליניץ, שלמה, אורבך, ערוץ, הילדים, הילדים  18 174 * : אריאל, זילבר, ערוץ, הילדים, הילדים  18 175 * : אריאל, זילבר, ערוץ, הילדים, הילדים  18 176 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
18 177 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 178 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 179 * : מוסיכף, מוסיכף  18 180 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 181 * : מוסיכף, מוסיכף  18 182 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 183 * : מוסיכף, מוסיכף  18 184 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 185 * : מוסיכף, מוסיכף  18 186 * : מוסיכף, מוסיכף  18 187 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 188 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 189 * : מוסיכף, מוסיכף  18 190 * : מוסיכף, מוסיכף  18 191 * : מוסיכף, מוסיכף  18 192 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
18 193 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 194 * : הפקה, אולפני, הרצליה, הרצליה  18 195 * : מוסיכף, מוסיכף  18 196 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 197 * : מוסיכף, מוסיכף  18 198 * : מוסיכף, מוסיכף  18 199 * : מוסיכף, מוסיכף  18 200 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 201 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, שילון  18 202 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, שילון  18 203 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, שילון  18 204 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, שילון 
18 205 * : חיים, פירר, דרור, שימחוני, שימחוני  18 206 * : אלי, יצפאן, יגאל, שילון, שילון  18 207 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף  18 208 * : ניצה, שאול, מוסיכף, מוסיכף 
18 209 * : מוסיכף, מוסיכף  18 210 * : מוסיכף, מוסיכף  18 211 * : מוסיכף, מוסיכף  18 212 * : מוסיכף, מוסיכף 
18 213 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים  18 214 * : דליק, ווליניץ, ערוץ, הילדים, הילדים