12 001 ג'ודי ניר מוזס שלום : ג'ודי, ניר, מוזס, שלום, שלום  12 1 מיכל מוזס וחיים סלוצקי : מיכל, מוזס, וחיים, סלוצקי, סלוצקי  12 10 יהורם גאון והצלם מוני שם טוב : יהורם, גאון, הצלם, מוני, שם, טוב, טוב  12 100 עודד קוטלר בני בכר אולפני הרצליה : עודד, קוטלר, בני, בכר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 101 פרח רותם עובדי רשת : פרח, רותם, עובדי, רשת, רשת  12 102 משחקי קרח בערוץ הילדים אולפני הרצליה : משחקי, קרח, בערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 103 דליק ווליניץ עודד קוטלר אולפני הרצליה : דליק, ווליניץ, עודד, קוטלר, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 104 מוזס ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : מוזס, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 105 מוזס ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : מוזס, ערוץ, הילדים, קרח, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 106 מוזס ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : מוזס, ערוץ, הילדים, קרח, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 107 מוזס ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : מוזס, ערוץ, הילדים, קרח, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 108 מוזס ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : מוזס, ערוץ, הילדים, קרח, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 109 *מוזס ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 11 משה גאון : משה, גאון, גאון  12 110 כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 111 כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 112 כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 113 כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 114 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 115 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 116 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 117 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 118 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 119 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 12 הילה גאון : הילה, גאון, גאון  12 120 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 121 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 122 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 123 שמרית נחמקין עובדי רשת : שמרית, נחמקין, עובדי, רשת, רשת  12 124 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 125 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 126 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 127 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 128 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 129 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 13 מיכל מוזס וחיים סלוצקי : מיכל, מוזס, חיים, סלוצקי, סלוצקי 
12 130 שמרית נחמקין ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : שמרית, נחמקין, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 131 חלי גולדנברג שמרית נחמקין ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, שמרית, נחמקין, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 132 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 133 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 134 אדם כהן חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : אדם, כהן, חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 135 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 136 חלי גולדנברג כדור פורח ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, כדור, פורח, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 137 חלי גולדנברג ערוץ הילדים אולפנ הרצליה : חלי, גולדנברג, ערוץ, הילדים, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 14 יהורם גאון בהופעה : יהורם, גאון, בהופעה, בהופעה  12 16 יהורם גאון : יהורם, גאון, גאון  12 17 יהורם גאון בהופעה : יהורם, גאון, בהופעה, בהופעה  12 2 מיכל מוזס : מיכל, מוזס, מוזס 
12 23 ענת צחור : ענת, צחור, צחור  12 25 הדוגמנית מאיה שפירר צילמתי למודעה איי שם 1980 + : הדוגמנית, מאיה, שפירר, שפירר  12 26 הדוגמנית מאיה שפירר צילמתי למודעה איי שם 1980 + : הדוגמנית, מאיה, שפירר, שפירר  12 27 כתבה בעיתון סיני על התכנית הכי מצליחה באותה שנה, תראו למטה איך כותבים דן שילון בסינית : סין, כתבה, עיתון, סיני, איך כותבים דן שילון בסינית, בסינית 
12 28 כתבה בעיתון סיני על התכנית הכי מצליחה באותה שנה, תראו למטה איך כותבים דן שילון בסינית : סין, כתבה, עיתון, סיני, איך כותבים דן שילון בסינית, בסינית  12 29 איך כותבים דן שילון בסינית. כתבה בעיתון סיני על התכנית הכי מצליחה באותה שנה, : סין, כתבה, עיתון, סיני, איך כותבים דן שילון בסינית, בסינית  12 3 גודי ניר מוזס מיכל מוזס : גודי, ניר, מוזס, מיכל, מוזס, מוזס  12 30 איך כותבים דן שילון בסינית. כתבה בעיתון סיני על התכנית הכי מצליחה באותה שנה, : סין, כתבה, עיתון, סיני, איך כותבים דן שילון בסינית, בסינית 
12 31 טקס נטיעות בטו בשבט בישוב עומר - 1975 או 1974 : טקס, נטיעות, טו, בשבט, ישוב, עומר, עומר  12 32 שרון כידון במסיבה של רשת : שרון, כידון, במסיבה, של, רשת, רשת  12 33 יפעת עובדת אולפני הרצליה וגם בפיספוסים : יפעת, עובדת, אולפני, הרצליה, גם, בפיספוסים, בפיספוסים  12 34 עמיקם כהן עירית שטראוס ודוד טמיר : עמיקם, כהן, עירית, שטראוס, דוד, טמיר, טמיר 
12 35 מודי כידון במסיבה ברשת : מודי, כידון, במסיבה, ברשת, רשת  12 36 דוד טמיר ברשת : דוד, טמיר, ברשת, רשת  12 37 אורחים ברשת : אורחים, ברשת, רשת  12 38 עמיקם כהן עירית שטראוס : עמיקם, כהן, עירית, שטראוס, שטראוס 
12 39 עמיקם כהן עירית שטראוס : עמיקם, כהן, עירית, שטראוס, שטראוס  12 4 עינת ארד חיים סלוצקי : עינת, ארד, חיים, סלוצקי, סלוצקי  12 40 עמיקם כהן עירית שטראוס : עמיקם, כהן, עירית, שטראוס, שטראוס  12 41 הנהלה אולפני הרצליה : הנהלה, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 42 המלצרים המזמרים בפאץ' ליין : המלצרים, המזמרים, בפאץ', ליין, ליין  12 43 פיני בדש דוד דאור משרדי רשת : פיני, בדש, דוד, דאור, משרדי, רשת, רשת  12 44 פיני בדש דוד דאור משרדי רשת : פיני, בדש, דוד, דאור, משרדי, רשת, רשת  12 45 פיני בדש משרדי רשת : פיני, בדש, משרדי, רשת, רשת 
12 46 פיני בדש משרדי רשת : פיני, בדש, משרדי, רשת, רשת  12 47 פיני בדש משרדי רשת : פיני, בדש, משרדי, רשת, רשת  12 48 פיני בדש משרדי רשת : פיני, בדש, משרדי, רשת, רשת  12 49 פיני בדש שרון קרני משרדי רשת : פיני, בדש, שרון, קרני, משרדי, רשת, רשת 
12 5 ספי ריבלין : ספי, ריבלין, ריבלין  12 50 פיני בדש משרדי רשת : פיני, בדש, משרדי, רשת, רשת  12 51 דן שילון משרדי רשת : דן, שילון, משרדי, רשת, רשת  12 52 שרון קרני עובדי רשת : שרון, קרני, עובדי, רשת, רשת 
12 53 המאפרות באולפני הרצליה : המאפרות, באולפני, הרצליה, הרצליה  12 54 כרמית אלעד : כרמית, אלעד, אלעד  12 55 כרמית אלעד : כרמית, אלעד, אלעד  12 56 כרמית אלעד : כרמית, אלעד, אלעד 
12 57 ילי בן טובים טלי בן טובים : ילי, בן, טובים, טלי, בן, טובים, טובים  12 58 טלי בן טובים : טלי, בן, טובים, טובים  12 59 מיכה לימור משה שגיב משרדי רשת : מיכה, לימור, משה, שגיב, משרדי, רשת, רשת  12 6 מיכל מוזס : מיכל, מוזס, מוזס 
12 60 עובדי רשת : עובדי, רשת, רשת  12 61 רפי ויסלר משרדי רשת באולפני הרצליה : עובדי, רשת, רשת  12 62 רפי ויסלר משרדי רשת באולפני הרצליה : רפי, ויסלר, משרדי, רשת, באולפני, הרצליה, הרצליה  12 63 משרדי רשת באולפני הרצליה : משרדי, רשת, באולפני, הרצליה, הרצליה 
12 64 דני ווסלי שמואל אוקון נחושתן דן שילון אולם ההקרנות אולפני הרצליה : דני, ווסלי, שמואל, אוקון, נחושתן, דן, שילון, שילון  12 65 פרח רותם ירדנה הראל אולם ההקרנות אולפני הרצליה : פרח, רותם, ירדנה, הראל, אולם, ההקרנות, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 66 קלטות מוסיכף : קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 67 פרח רותם עובדי רשת : פרח, רותם, עובדי, רשת, רשת 
12 68 אולפני הרצליה : אולפני, הרצליה, הרצליה  12 69 קלטות מוסיכף : קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 7 ג'ודי ניר מוזס : ג'ודי, ניר, מוזס, מוזס  12 70 קלטות מוסיכף : קלטות, מוסיכף, מוסיכף 
12 71 ילדי עובדי רשת קלטות מוסיכף : ילי, בן, טובים, עובדי, רשת, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 72 ילדי עובדי רשת קלטות מוסיכף : איתי, רותם, ילדי, עובדי, רשת, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 73 ילי בן טובים קלטות מוסיכף : איתי, רותם, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 74 ילדי עובדי רשת קלטות מוסיכף : בן, טובים, קלטות, מוסיכף, מוסיכף 
12 75 ילי בן טובים קלטות מוסיכף : ילי, בן, טובים, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 76 ילי בן טובים קלטות מוסיכף : ילי, בן, טובים, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 77 ילדי עובדי רשת קלטות מוסיכף : ילדי, עובדי, רשת, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 78 איתי רותם קלטות מוסיכף : איתי, רותם, קלטות, מוסיכף, מוסיכף 
12 79 איתי רותם קלטות מוסיכף : איתי, רותם, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 8 ג'ודי ניר מוזס מיכל מוזס : ג'ודי, ניר, מוזס, מיכל, מוזס, מוזס  12 80 איתי רותם קלטות מוסיכף : איתי, רותם, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 81 ילי בן טובים קלטות מוסיכף : ילי, בן, טובים, קלטות, מוסיכף, מוסיכף 
12 82 איתי רותם קלטות מוסיכף : איתי, רותם, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 83 עובדי רשת קלטות מוסיכף : עובדי, רשת, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 84 איתי רותם קלטות מוסיכף : איתי, רותם, קלטות, מוסיכף, מוסיכף  12 85 איתי רותם קלטות מוסיכף : איתי, רותם, קלטות, מוסיכף, מוסיכף 
12 86 אולפני הרצליה : אולפני, הרצליה, הרצליה  12 87 אולפני הרצליה : אולפני, הרצליה, הרצליה  12 88 צוות הנהלה ועובדי אולפני הרצליה : צוות, הנהלה, עובדי, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 89 עמי גניגר אולפני הרצליה : עמי, גניגר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 9 יהורם גאון בהופעה : יהורם, גאון, בהופעה, בהופעה  12 94 שלי גיל עובדי רשת : שלי, גיל, עובדי, רשת, רשת  12 91 שלי גיל עובדי רשת : שלי, גיל, עובדי, רשת, רשת  12 90 עמי גניגר אולפני הרצליה : עמי, גניגר, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 92 עמי גניגר אריה גניגר יוקי אולפני הרצליה : עמי, גניגר, אריה, גניגר, יוקי, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 93 מנכ"ל אולפני הרצליה ובני בכר : מנכ"ל, אולפני, הרצליה, בני, בכר, בכר  12 95 * : עמי, גניגר, אריה, גניגר, יוקי, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 96 עמי גניגר אריה גניגר יוקי אולפני הרצליה : עמי, גניגר, אריה, גניגר, יוקי, אולפני, הרצליה, הרצליה 
12 97 עמי גניגר אריה גניגר יוקי אולפני הרצליה : עמי, גניגר, אריה, גניגר, יוקי, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 98 עמי גניגר אולפני הרצליה : עמי, גניגר, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 99 עמי גניגר אולפני הרצליה : עמי, גניגר, אולפני, הרצליה, הרצליה  12 21 סימה עמיאל ויהודית רביץ בהופעה בסיני בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, כאן הן בנות 16 בערך : סימה, עמיאל, יהודית, רביץ, רביץ 
12 22 יוסי מוסטקי בהופעה בסיני בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, : יוסי, מוסטקי, בהופעה, סיני, מלחמת, יום הכיפורים, הכיפורים  12 24 תרגיל בעת השירות בצה"ל : תרגיל, בעת, השירות, בצה"ל, בצה"ל  12 18 אני והמחלקה במסע לגבעת התחמושת : המחלקה, מסע, גבעת, התחמושת, התחמושת  12 20 אני והמחלקה במסע לגבעת התחמושת : מחלקה, מסע, גבעת, התחמושת, התחמושת 
12 19 אני והמחלקה במסע לגבעת התחמושת : אני, עסיס, נחמיה, מחלקה, מסע, גבעת, התחמושת, התחמושת