113 001 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 3 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 4 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 5 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל 
113 6 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 7 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 8 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 9 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל 
113 10 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 11 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 12 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 13 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל 
113 14 : אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 15 : דן, שילון, בשידור, יגאל, בשן, יעל, דיין, במעגל, במעגל  113 16 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 17 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל 
113 18 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל  113 19 : על, דיין, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  113 20 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל  113 21 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל 
113 22 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל  113 23 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל  113 24 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל  113 25 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל 
113 26 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל  113 27 : דן, שילון, בשידור, יעל, דיין, במעגל, במעגל  113 28 : דן, שילון, בשידור, יעל, דיין, במעגל, במעגל  113 29 : דן, שילון, בשידור, יעל, דיין, במעגל, במעגל 
113 30 : דן, שילון, בשידור, במעגל, במעגל  113 31 : דן, שילון, בשידור, במעגל, במעגל  113 32 : יגאל, בשן, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, נכי, צה"ל, רוקדים, על, גלגלים, במעגל, במעגל  113 33 : יגאל, בשן, רון, חולדאי, דן, שילון, בשידור, במעגל, במעגל 
113 34 : יגאל, בשן, רון, חולדאי, דן, שילון, בשידור, במעגל, במעגל  113 35 : יגאל, בשן, רון, חולדאי, דן, שילון, בשידור, במעגל, במעגל  113 36 : דן, שילון, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  113 37 : דן, שילון, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
113 38 : דן, שילון, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  113 39 : יגאל, בשן, מיקה, בשן, בשן  113 40 : יגאל, בשן, מיקה, בשן, בשן  113 41 : יגאל, בשן, יעל, דיין, בשן 
113 42 : יגאל, בשן, רון, חולדאי, דן, שילון, בשידור, במעגל, במעגל  113 43 : דן, שילון, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  113 44 : יגאל, בשן, מיקה, בשן, רון, חולדאי, דן, שילון, בשידור, במעגל, במעגל  113 45 : דן, שילון, יעל, דיין, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל 
113 46 : יוסי, בן, שאנן, שאנן  113 47 : עובדי רשת, רשת  113 48 : אריק, פרינס, מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 49 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו 
113 50 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 51 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 52 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 53 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו 
113 54 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 55 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 56 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 57 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו 
113 58 : אריק, פרינס, מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 59 : שלי, גיל, עובדי רשת, רשת  113 60 : שלי, גיל, עובדי רשת, רשת  113 61 : משה, שחל, שחל 
113 62 : אטניקס, אטניקס  113 63 : דן, שילון, משה, שחל, שחל  113 64 : דן, שילון, משה, שחל, שחל  113 65 : שוקי, זיקרי, פנינה, רמון, רמון 
113 66 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 67 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 68 : יוסי, בן, שאנן, שאנן  113 69 : אריק, פרינס, מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו 
113 70 : עובדי רשת, רשת  113 71 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 72 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 73 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו 
113 74 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 75 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 76 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 77 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו 
113 78 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 79 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 80 : אריק, פרינס, מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו  113 81 : שלי, גיל, עובדי רשת, רשת 
113 82 : שלי, גיל, עובדי רשת, רשת  113 83 : משה, שחל, שחל  113 84 : אטניקס, אטניקס  113 85 : דן, שילון, משה, שחל, שחל 
113 86 : דן, שילון, משה, שחל, שחל  113 87 : שוקי, זיקרי, פנינה, רמון, רמון  113 88 : פנינה, רמון, רמון  113 89 : שרון, עובדי רשת, רשת 
113 90 : שמרית, נחמקין, עדי, שילון, עדי  113 91 : דן, שילון, משה, שחל, שחל  113 92 : דן, שילון, משה, שחל, שחל  113 93 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה 
113 94 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה  113 95 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה  113 96 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה  113 97 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה 
113 98 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה  113 99 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה  113 100 : איריס, גינדי, אנטונלה, אנטונלה  113 101 : מיכאלה, מכאלה, ברקו, ברקו 
113 102 : משה, שחל, דן, שילון, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל  113 103 : משה, שחל, דן, שילון, אולפן, בשידור, חי, במעגל, במעגל