107 001 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 3 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 4 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 5 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 6 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 7 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 8 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 9 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 10 : עסיס, עסיס  107 11 : עסיס, עסיס  107 12 : עסיס, עסיס  107 13 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 14 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 15 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 16 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 17 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 18 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 19 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 20 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 21 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 22 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 23 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 24 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 25 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 26 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 27 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 28 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 29 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 30 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 31 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 32 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 33 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 34 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 35 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 36 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 37 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 38 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 39 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 40 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 41 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 42 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 43 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 44 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 45 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 46 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 47 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 48 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 49 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 50 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 51 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 52 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 53 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 54 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 55 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 56 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 57 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 58 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 59 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 60 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 61 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 62 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 63 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 64 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 65 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 66 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 67 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 68 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 69 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 70 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 71 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 72 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 73 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 74 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 75 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 76 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 77 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע 
107 78 : אתי, איינהורן, באר שבע, שבע  107 79 : גז, גז, באר שבע, שבע  107 80 : טוני, מיימון, באר שבע, שבע  107 81 : גז, גז, באר שבע, שבע 
107 82 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 83 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 84 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 85 : דליה, גז, באר שבע, שבע 
107 86 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 87 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 88 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 89 : דליה, גז, באר שבע, שבע 
107 90 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 91 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 92 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 93 : דליה, גז, באר שבע, שבע 
107 94 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 95 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 96 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 97 : דליה, גז, באר שבע, שבע 
107 98 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 99 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 100 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 101 : דליה, גז, באר שבע, שבע 
107 102 : דליה, גז, באר שבע, שבע  107 103 : שרון, אלוש, באר שבע, שבע  107 104 : שרון, אלוש, באר שבע, שבע  107 105 : שרון, אלוש, באר שבע, שבע 
107 106 : שרון, אלוש, באר שבע, שבע  107 107 : טוני, מיימון, באר שבע, שבע  107 108 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 109 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 110 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 111 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 112 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 113 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 114 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 115 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 116 : קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 117 : יהודה ברקן, ענת צחור, קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 118 : ענת צחור, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 119 : ענת צחור, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 120 : ענת צחור, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 121 : יהודה ברקן, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 122 : יהודה ברקן, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 123 : מושון, אלבוחר, ענת, צחור, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 124 : אדיבה, גפן, מושון, אלבוחר, ענת, צחור, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 125 : אדיבה, גפן, יהודה ברקן, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 126 : אדיבה, גפן, יהודה ברקן, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 127 : אדיבה, גפן, יהודה ברקן, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 128 : אדיבה, גפן, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 129 : ענת צחור, קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 130 : יהודה ברקן, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 131 : עסיס נחום, ענת צחור, צחור  107 132 : עסיס נחום, ענת צחור, צחור  107 133 : אדיבה, גפן, יהודה ברקן, יגאל שילון קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 134 : ענת צחור, צחור  107 135 : מושון, אלבוחר, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 136 : יהודה ברקן, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 137 : יהודה ברקן, קולנוע אורן, באר שבע, שבע 
107 138 : יהודה ברקן, קולנוע אורן, באר שבע, שבע  107 139 : עסיס נחום, ענת צחור, צחור  107 140 : ידיעות אחרונות באר שבע, שבע  107 141 : ידיעות אחרונות באר שבע, שבע 
107 142 : טוני, מיימון, באר שבע, שבע  107 143 : משה, מושון, בש, בש  107 144 : משה, מושון, בש, בש  107 145 : משה, מושון, בש, בש 
107 146 : משה, מושון, בש, בש  107 147 : משה, מושון, בש, בש  107 148 : משה, מושון, בש, בש  107 149 : משה, מושון, בש, בש 
107 150 : משה, מושון, בש, בש  107 151 : משה, מושון, בש, בש  107 152 : משה, מושון, בש, בש  107 153 : משה, מושון, בש, בש 
107 154 : משה, מושון, בש, בש  107 155 : משה, מושון, בש, בש  107 156 : משה, מושון, בש, בש  107 157 : משה, מושון, בש, בש 
107 158 : משה, מושון, בש, בש  107 159 : משה, מושון, בש, בש  107 160 : משה, מושון, בש, בש  107 161 : משה, מושון, בש, בש 
107 162 : משה, מושון, בש, בש  107 163 : משה, מושון, בש, בש  107 164 : איציק, בש, בש  107 165 : איציק, בש, בש 
107 166 : איציק, בש, בש