106 001 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 4 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 5 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 6 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 7 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 8 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 9 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 10 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע 
106 11 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 12 : סלומון, קצין העיר באר שבע, שבע  106 13 : סלומון, קצין העיר באר שבע, שבע  106 14 : סלומון, קצין העיר באר שבע, שבע 
106 15 : סלומון, קצין העיר באר שבע, שבע  106 16 : סלומון, קצין העיר באר שבע, שבע  106 17 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 18 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע 
106 19 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 20 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 21 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 22 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 23 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 24 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 25 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 26 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 27 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 28 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 29 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 30 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 31 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 32 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 33 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 34 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 35 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 36 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 37 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 38 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 39 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 40 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 41 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 42 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 43 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 44 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 45 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 46 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 47 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 48 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 49 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 50 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 51 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 52 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 53 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 54 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 55 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 56 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 57 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 58 : ירדנה, ארזי, כלבי, כלבי 
106 59 : מתי, כספי, כלבי, כלבי  106 60 : יזהר, כהן, כלבי, כלבי  106 61 : במסבאה, במסבאה  106 62 : ירדנה, ארזי, כלבי, כלבי 
106 63 : במסבאה, במסבאה  106 64 : במסבאה, במסבאה  106 65 : במסבאה, במסבאה  106 66 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אלי, אפללו, השליש, השליש 
106 67 : ירדנה, ארזי, ארזי  106 68 : בועז בן ציון, שלומי, שלומי  106 69 : ירדנה, ארזי, ארזי  106 70 
106 71 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אלי, אפללו, השליש, השליש  106 72 : רבקה, מיכאלי, אלי, אפללו, השליש, השליש  106 73 : יוסי, משולם, ירדנה, ארזי, ארזי  106 74 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 75 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 76 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 77 : יוסי, משולם, אהרון, גולדפינגר, גולדפינגר  106 78 : יוסי, משולם, אהרון, גולדפינגר, גולדפינגר 
106 79 : רונית, ארבל, ארבל  106 80 : גברי, מזור, רונית, ארבל, ארבל  106 81 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 82 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 83 : עינת, ארד, ארד  106 84 : עינת, ארד, ארד  106 85  106 86 : מיכל, מיכל, חמש, חמש 
106 87 : ירדנה, ארזי, כלבי, כלבי  106 88 : מתי כספי, כלבי, כלבי  106 89 : יוסי, משולם, אהרון, גולדפינגר, גולדפינגר  106 90 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 91 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 92 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 93 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 94 : רבקה, מיכאלי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 95 : יהורם, גאון, גאון  106 96 : יהורם, גאון, גאון  106 97 : יוסי, משולם, נתן תומר  106 98 : יוסי, משולם, נתן תומר 
106 99 : יהורם, גאון, גאון  106 100 : ירדנה, ארזי, כלבי, כלבי  106 101 : יהורם, גאון, גאון  106 102 : יהורם, גאון, גאון 
106 103 : יהורם, גאון, גאון  106 104 : יוסי, משולם, יהורם, גאון, גאון  106 105 : צדי, צרפתי, נתן תומר ירדנה, ארזי, ארזי  106 106 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אלי, אפללו, השליש, השליש 
106 107 : ירדנה, ארזי, ארזי  106 108 : יהורם, גאון, גאון  106 109 : ירדנה, ארזי, ארזי  106 110 : צדי, צרפתי, יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 111 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 112 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 113 : יהורם, גאון, גאון  106 114 : יהורם, גאון, גאון 
106 115 : יהורם, גאון, גאון  106 116 : אריה, ממן, יהורם, גאון, גאון  106 117 : אריה, ממן, יהורם, גאון, גאון  106 118 : יהורם, גאון, גאון 
106 119 : יוסי, בנאי, אלי, אפללו, השליש, השליש  106 120 : עינת, ארד, יוסי, משולם, יהורם, גאון, גאון  106 121 : נתן תומר ירדנה, ארזי, ארזי  106 122 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 123 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 124 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 125 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 126 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 127 : יהורם, גאון, גאון  106 128 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 129 : ירדנה, ארזי, ארזי  106 130 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי 
106 131 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 132 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 133 : יוסי, משולם, אהרון, גולדפינגר, גולדפינגר  106 134 : ירדנה, ארזי, כלבי, כלבי 
106 135 : יהורם, גאון, גאון  106 136 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 137 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 138 : טרויים, מיכל, טרויים 
106 139 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, ארזי  106 140 : ירדנה, ארזי, כלבי, כלבי  106 141 : ירדנה, ארזי, כלבי, כלבי  106 142 : יהורם, גאון, ירדנה, ארזי, אלי, אפללו, השליש, השליש 
106 143 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 144 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 145 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 146 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 147 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 148 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 149 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 150 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 151 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 152 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 153 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 154 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 155 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 156 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 157 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 158 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 159 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 160 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 161 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 162 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 163 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 164 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 165 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 166 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 167 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 168 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 169 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 170 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 171 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 172 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 173 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 174 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 175 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 176 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 177 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 178 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 179 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 180 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 181 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 182 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 183 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 184 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 185 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 186 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 187 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 188 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 189 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 190 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 191 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 192 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 193 : קצין העיר באר שבע, שבע  106 194 : קצין העיר באר שבע, שבע 
106 195 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 196 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע  106 197 : אנה, לוי, קצין העיר באר שבע, שבע