105 001 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 3 : יגאל, בשן, בשן  105 4 : יגאל, בשן, בשן  105 5 : יגאל, בשן, בשן 
105 6 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 7 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 8 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 9 : רובי, פורת, שובל, רובי 
105 10 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 11 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 12 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 13 : רובי, פורת, שובל, רובי 
105 14 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 15 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 16 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 17 : רובי, פורת, שובל, רובי 
105 18 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 19 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 20 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 21 : רובי, פורת, שובל, רובי 
105 22 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 23 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 24 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 25 : רובי, פורת, שובל, רובי 
105 26 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 27 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 28 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 29 : רובי, פורת, שובל, רובי 
105 30 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 31 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 32 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 33 : יפעת, ניב, אולפני, הרצליה, יגאל, שילון, עריכה, עריכה 
105 34 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 35 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 36 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 37 : רובי, פורת, שובל, רובי 
105 38 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 39 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 40 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 41 
105 42 : עסיס, עסיס  105 43 : עסיס, עסיס  105 44 : עסיס, עסיס, אמא, ג'נט, זקלין  105 45 : שרה, גאון, שרה 
105 46 : שרה, גאון, שרה  105 47 : שרה, גאון, שרה  105 48 : שרה, גאון, שרה  105 49 : שרה, גאון, שרה 
105 50 : ספר, תורה, עסיס, אריה, עסיס  105 51 : ספר, תורה, עסיס, אריה, עסיס  105 52 : ספר, תורה, עסיס, אריה, עסיס  105 53 : ספר, תורה, עסיס, אריה, עסיס 
105 54 : בית קפה, יהורם, גאון, גאון  105 55 : בית קפה, יהורם, גאון, גאון  105 56 : רובי, פורת, שובל, רובי  105 57 : מוסרות, רן, פסח, שלום, בר, טל, טל 
105 58  105 59 : אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 60 : באר, שבע, שבע  105 61 : באר, שבע, שבע 
105 62 : באר, שבע, שבע  105 63 : באר, שבע, שבע  105 64 : באר, שבע, שבע  105 65 : מוסרות, רן, פסח, שלום, בר, טל, טל 
105 66 : באר, שבע, שבע  105 67 : באר, שבע, שבע  105 68 : באר, שבע, שבע  105 69 : באר, שבע, שבע 
105 70 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 71 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 72 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 73 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח 
105 74 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 75 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 76 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 77 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח 
105 78 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 79 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 80 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 81 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח 
105 82 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 83 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 84 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 85 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח 
105 86 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 87 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 88 : מרגוט, בלחסן, בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 89 : מרגוט, בלחסן, בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח 
105 90 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 91 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 92 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח  105 93 : בית, אבות, אוסנת, אסנת, פסח, פסח 
105 94 : הילה, גאון, הילה  105 95 : יהורם, גאון, הילה, גאון, הילה  105 96 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 97 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 98 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 99 : באר, שבע, שבע  105 100 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 101 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 102 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 103 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 104 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 105 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 106 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 107 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 108 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 109 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 110 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 111 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 112 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 113 : באר, שבע, שבע 
105 114 : שילר, שילר  105 115 : באר, שבע, שבע  105 116 : חיים, מחט, מחט  105 117 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 118 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 119 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 120 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 121 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 122 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 123 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 124 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 125 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 126 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 127 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 128 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 129 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 130 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 131 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 132 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 133 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 134 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 135 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 136 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 137 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 138 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 139 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 140 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 141 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 142 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 143 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 144 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 145 : חביב, חנה, פושה, פושה 
105 146 : חביב, חנה, פושה, פושה  105 147 : יהודה, מימון, מיימון, וילות, מדגמים, מדגמים  105 148 : יהודה, מימון, מיימון, וילות, מדגמים, מדגמים  105 149 : יהודה, מימון, מיימון, וילות, מדגמים, מדגמים 
105 150 : יהודה, מימון, מיימון, וילות, מדגמים, מדגמים  105 151 : יהודה, מימון, מיימון, וילות, מדגמים, מדגמים  105 152 : הפועל באר שבע, שבע  105 153 : הפועל באר שבע, שבע 
105 154 : הפועל באר שבע, שבע  105 155 : הפועל באר שבע, שבע  105 156 : הפועל באר שבע, שבע  105 157 : הפועל באר שבע, שבע 
105 158 : הפועל באר שבע, שבע  105 159 : הפועל באר שבע, שבע  105 160 : הפועל באר שבע, שבע  105 161 : הפועל באר שבע, שבע 
105 162 : אלי, אבוחצירה, אבוחצירה  105 163 : אלי, אבוחצירה, אבוחצירה  105 164 : אלי, אבוחצירה, אבוחצירה  105 165 : אלי, אבוחצירה, אבוחצירה 
105 166 : אלי, אבוחצירה, אבוחצירה  105 167 : אלי, אבוחצירה, אבוחצירה  105 168 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 169 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 170 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 171 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 172 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 173 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 174 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 175 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 176 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 177 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 178 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 179 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 180 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 181 : עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 182 : עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 183 : עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 184 : עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 185 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 186 : עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 187 : עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 188 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 189 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 190 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 191 : אורנה, בנאי, בנאי  105 192 : אורנה, בנאי, בנאי  105 193 : אורנה, בנאי, בנאי 
105 194 : אורנה, בנאי, בנאי  105 195 : אורנה, בנאי, בנאי  105 196 : עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 197 : אורנה, בנאי, בנאי 
105 198 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 199 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 200 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 201 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 202 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 203 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 204 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 205 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 206 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 207 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 208 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 209 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 210 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 211 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 212 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 213 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף 
105 214 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 215 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 216 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 217 : חאן אברהם, חאן 
105 218 : חאן אברהם, חאן  105 219 : חמסין, חמסין  105 220 : באר שבע, שבע  105 221 : באר שבע, שבע 
105 222 : באר שבע, שבע  105 223 : אורנה, בנאי, עודד, מנשה, קיץ על החוף, החוף  105 224 : חמסין, חמסין  105 225 : דליה, אור, כהן, כהן 
105 226 : איריס, גינדי, גינדי  105 227 : איריס, גינדי, גינדי  105 228 : איריס, גינדי, גינדי  105 229 : שילר, שילר 
105 230 : שילר, שילר  105 231 : שילר, שילר  105 232 : שילר, שילר  105 233 : שילר, שילר 
105 234 : שילר, שילר  105 235 : שילר, שילר  105 236 : שילר, שילר  105 237 : שילר, שילר 
105 238 : שילר, שילר  105 239 : שילר, שילר  105 240 : שילר, שילר  105 241 : שילר, שילר 
105 242 : שילר, שילר  105 243 : שילר, שילר  105 244 : שילר, שילר  105 245 : שילר, שילר 
105 246 : שילר, שילר  105 247 : שילר, שילר  105 248 : שילר, שילר  105 249 : שביט, את, גדליה, גדליה 
105 250 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 251 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 252 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 253 : שביט, את, גדליה, גדליה 
105 254 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 255 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 256 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 257 : שביט, את, גדליה, גדליה 
105 258 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 259 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 260 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 261 : שביט, את, גדליה, גדליה 
105 262 : שילר, שילר  105 263 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 264 : שביט, את, גדליה, גדליה  105 265 : שביט, את, גדליה, גדליה 
105 266 : שביט, את, גדליה, גדליה