100 001 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 3 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 4 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 5 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 6 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 7 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 8 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 9 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 10 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 11 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 12 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 13 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 14 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 15 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 16 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 17 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 18 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 19 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 20 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 21 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 22 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 23 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 24 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 25 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 26 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 27 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 28 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 29 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 30 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 31 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 32 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 33 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 34 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 35 * : שלמה, פז, המכללה, למנהל, המכללה  100 36 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 37 * : יגאל, שילון, מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 38 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 39 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 40 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 41 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 42 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 43 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 44 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 45 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 46 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 47 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 48 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 49 * : שלמה, פז, המכללה, למנהל, המכללה 
100 50 * : שלמה, פז, המכללה, למנהל, המכללה  100 51 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 52 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 53 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 54 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 55 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 56 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 57 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 58 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 59 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 60 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 61 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 62 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 63 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 64 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 65 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 66 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 67 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 68 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 69 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 70 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 71 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 72 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 73 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 74 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 75 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 76 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 77 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 78 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 79 * : יגאל, שילון, ענת, עוז, פסטיבל, קולנוע, חיפה, חיפה  100 80 * : יגאל, שילון, ענת, עוז, פסטיבל, קולנוע, חיפה, חיפה  100 81 * : יגאל, שילון, ענת, עוז, פסטיבל, קולנוע, חיפה, חיפה 
100 82 * : יגאל, שילון, ענת, עוז, פסטיבל, קולנוע, חיפה, חיפה  100 83 * : יגאל, שילון, ענת, עוז, פסטיבל, קולנוע, חיפה, חיפה  100 84 * : יגאל, שילון, ענת, עוז, פסטיבל, קולנוע, חיפה, חיפה  100 85 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 86 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 87 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 88 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 89 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 90 * : יגאל, שילון, ענת, עוז, פסטיבל, קולנוע, חיפה, חיפה  100 91 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 92 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 93 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 94 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 95 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 96 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 97 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 98 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 99 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 100 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 101 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 102 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 103 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 104 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 105 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 106 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 107 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 108 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 109 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 110 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 111 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 112 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 113 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 114 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 115 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 116 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 117 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 118 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 119 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 120 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 121 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 122 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 123 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 124 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 125 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 126 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 127 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 128 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 129 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 130 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 131 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 132 * : עצמי, מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 133 * : עצמי, מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 134 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 135 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 136 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 137 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 138 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 139 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 140 * : ראובן, וימר, המכללה, למנהל, המכללה  100 141 * : ראובן, וימר, המכללה, למנהל, המכללה 
100 142 * : ראובן, וימר, המכללה, למנהל, המכללה  100 143 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 144 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 145 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 146 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 147 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 148 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 149 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 150 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 151 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 152 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 153 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 154 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 155 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 156 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 157 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 158 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 159 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 160 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 161 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 162 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 163 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 164 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 165 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 166 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 167 * : ראובן, וימר, המכללה, למנהל, המכללה  100 168 * : ראובן, וימר, המכללה, למנהל, המכללה  100 169 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 170 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 171 * : שלמה, פז, המכללה, למנהל, המכללה  100 172 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 173 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 174 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 175 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 176 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 177 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 178 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 179 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 180 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 181 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 182 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 183 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 184 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 185 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 186 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 187 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 188 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 189 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 190 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 191 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 192 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 193 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה 
100 194 * : מיכל, זוארץ, המכללה, למנהל, המכללה  100 195 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 196 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 197 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 198 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 199 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 200 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 201 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 202 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 203 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 204 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 205 * : המכללה, למנהל, המכללה 
100 206 * : המכללה, למנהל, המכללה  100 207 * : המכללה, למנהל, המכללה